fbpx
Meny
teodling
Li Bi Mei skördar te på Xuan En Yisheng Tea Cooperative i Kina. Foto: Philipp Benedikt

Kvinnor och klimatarbete lyfts fram i nya kriterier

Stärkta rättigheter för kvinnor och ungdomar, bättre arbetsvillkor för anställda och ett tydligare klimatarbete. I somras uppdaterades kriterierna för Fairtrade-certifierat te och kaffe.

Syftet med de nya kriterierna för te är att skapa en balans mellan nya utmaningar på en global temarknad och starkare krav på att skydda anställdas rättigheter och arbetsvillkor.

En stor del av världens te odlas på storskaliga teplantager i Indien, Sri Lanka och Kenya.

”I längden kan en starkare position för kvinnor leda till minskad fattigdom och hunger.”

I Fairtrades uppdaterade kriterier behöver arbetsgivarna upprätta en jämställdhetspolicy för att stärka den betydande andelen kvinnor, som tidigare haft svårt att delta i fackföreningsmöten och att hävda sina rättigheter. Förbud mot könsbaserat våld är också tydligare uttryckt i de nya kriterierna.

– När Fairtrade nu tar en ännu starkare ställning för kvinnor kommer vi förhoppningsvis att se en förändring som leder till mindre utsatthet bland kvinnor. Men jämställdhetsarbete handlar även om männen och hur alla tillsammans arbetar och står upp för allas lika värde. I längden kan en starkare position för kvinnor leda till minskad fattigdom och hunger, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Samma rättigheter för ungdomar

De nya kriterierna lyfter också fram rättigheter för ungdomar. Om det är lagligt att anställa ungdomar över 16 år i det aktuella landet ska de ha samma rätt till skydd och representation som vuxna anställda. Arbetsgivaren ska säkerställa att unga inte blir utnyttjade, blir diskriminerade eller utföra farligt arbete. De ska också få en lön som motsvarar vuxnas för lika arbete.

De flesta anställda på teplantagerna bor i bostäder som arbetsgivaren tillhandahåller, men dessa bostäder är ofta undermåliga och hygienförhållanden bristfälliga. De nya Fairtrade-kriterierna innehåller högre krav på boendestandard och hygien- och tvättanläggningar.

En annan nyhet är att de anställda ska kunna göra sina röster hörda i certifieringsprocessen genom särskilda kommittéer på plantager. De ska bland annat skapa dialog mellan anställda och ledning om Fairtrade-kriteriernas efterlevnad.

Förebyggande strategier ska förhindra barnarbete

Kaffe var den första produkten som Fairtrade tog fram kriterier för. Nu uppdaterar Fairtrade kriterierna för att stärka schyssta handelsmetoder och för att skapa ett större engagemang för klimatarbete och mänskliga rättigheter.
Barnarbete, människohandel, tvångsarbete, diskriminering, våld och trakasserier är sedan tidigare förbjudet för Fairtrade-certifierade producenter. Enligt de uppdaterade kriterierna måste kaffeproducenterna, ofta kooperativ, utveckla förebyggande strategier och metoder för att identifiera och förebygga att det inte förekommer.

– Det innebär att ett ännu tydligare ansvar ligger på producenterna för att varorna är framtagna utan negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Genom strategier och metoder som förebygger till exempel barnarbete gör vi det möjligt för ännu fler barn att gå i skolan och utbilda sig, säger Hewan Temesghen.

Hållbara jordbruksmetoder i fokus

Klimatförändringarna har under senare år påverkat kaffeodlare världen över. Ett torrare och varmare klimat kan slå ut hälften av alla världens kaffeodlingar redan 2050. Därför ska de uppdaterade kriterierna stärka engagemanget för klimatarbete. Kaffeproducenterna blir skyldiga att varje år göra miljöriskbedömningar och ta fram en klimatanpassningsplan baserad på hållbara jordbruksmetoder. Vid behov ska anställda få utbildning i hållbara jordbruksmetoder.

”När den biologiska mångfalden minskar berörs inte bara miljön. Det ger också ekonomiska och sociala konsekvenser som inverkar på den globala livsmedelsförsörjningen.”

Majoriteten av världens kaffebär odlas i familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Via mellanhänder säljer odlarna kaffeskörden vidare till internationella företag på stora kaffeauktioner. De nya kriterierna innebär ett tydligare ställningstagande mot otillbörliga handelsmetoder. Bland annat ska kooperativ kunna visa att de varit etablerade i minst två år. De ska också kunna visa att det finns en marknadspotential för det kaffe som kooperativet producerar. Exportörer behöver kunna visa att de inte har samarbetat med kooperativ involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter eller skador på den biologiska mångfalden.

– När den biologiska mångfalden minskar berörs inte bara miljön. Det ger också ekonomiska och sociala konsekvenser som inverkar på den globala livsmedelsförsörjningen. Särskilt påverkas de som är beroende av jordbruket för sin inkomst, till exempel kaffeproducenter, säger Hewan Temesghen.

– Fairtrade spelar en viktig roll eftersom vi gör det möjligt för odlare att ställa om till en hållbar produktion.

Ladda ner uppdaterade kriterier för te.

Ladda ner uppdaterade kriterier för kaffe.

Dela