fbpx
Meny
Kakaoodlare i Ghana. Bli en del av en hållbar kakaobransch.

Schyssta villkor i en hållbar kakaobransch

Låga inkomster är ett stort problem i kakaobranschen – men genom Fairtrade kan företag bidra till en hållbar kakaobransch med schyssta försörjningsmöjligheter för odlarna. Fairtrade samarbetar med företag för att dra nytta av handelns potential att bekämpa ojämlikhet, säkerställa mänskliga rättigheter och stötta lokala lösningar på klimatproblem.

Unikt för Fairtrade är att verka för att schyssta villkor genomsyrar hela handelskedjan – och att odlare och kommersiella aktörer arbetar tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle. Genom Fairtrade får företag i kakaobranschen tillgång till ett nätverk av kunniga och organiserade odlare, rustade för att bygga hållbara samhällen på lång sikt. Företag kan också dra nytta av Fairtrades skräddarsydda metoder för att nå sociala och miljömässiga mål. Kakaokooperativen å sin sida får en mer stabil ekonomi vilket gör att de kan utveckla sina verksamheter och samhällen för att ta itu med de frågor som är viktigast för dem och planera för sin framtid.

Börja hållbarhetsresan med Fairtrade

Fairtrade är den mest erkända och tillförlitliga etiska märkningen globalt, med över 30 års erfarenhet av samarbete med kakaoodlare. Fairtrade-kriterierna erbjuder ett ramverk för att hantera globala utmaningar lokalt – från klimatförändringar till mänskliga rättigheter. De innebär också att odlare och köpare delar på ansvaret för en hållbar handelskedja.

När världsmarknadspriset på kakao ligger så lågt att det inte täcker produktionskostnaden gäller Fairtrades minimipris, ett lägstapris som inte får underskridas. Odlarna får också en Fairtrade-premie, ett extra belopp utöver försäljningspriset, som kooperativen bestämmer hur de ska använda. Det handlar om oftast om olika investeringar i verksamheten eller lokalsamhället.

Kakaoprogrammet Fairtrade West Africa Cocoa Programme nådde omkring 270 kooperativ och mer än 160 000 odlare förra året. Samtliga fick utbildning om Fairtrades kriterier. Cirka 90 procent av kooperativen fick dessutom stöd inom en rad olika områden – från ekonomisk förvaltning till barnarbete.

Fler insatser för en hållbar kakaobransch

Arbete för levnadsinkomster

Fairtrades omfattande arbete för levnadsinkomster banar väg för bättre levnadsförhållanden för odlarna. Företag kan redan i dag betala vårt frivilliga referenspris för kakao från Västafrika. De kan också, i samarbete med kooperativen och Fairtrade, investera i annat som krävs för att uppnå levnadsinkomster. Det kan handla om satsningar för att öka produktiviteten och bredda odlarnas inkomstkällor. En nyligen genomförd studie visar att Fairtrade-certifierade kakaoodlare i Elfenbenskusten har ökat sina inkomster med 85 procent sedan 2017.

Åtgärder mot avskogning och klimatförändringar

Fairtrade anser att det är odlarna själva som bäst förstår sina behov och prioriteringar. Vi stöttar därför kooperativen i att bedöma vilka klimatrisker de står inför och vi tillhandahåller utbildning och resurser för att odlarna ska kunna anpassa sig till och mildra klimatförändringarna. Fairtrade arbetar också tillsammans med odlarna för att bevara skogsområden. Tillsammans med kooperativ och samarbetspartner bedriver vi projekt om skogsjordbruk i Västafrika och Latinamerika. Det bidrar till att öka de markytor som är täckta av träd, förbättrar bevarandet av mark och bidrar till klimatresistens.

Jämställdhetsarbete

Enligt Fairtrades kriterier ska kooperativen inkludera kvinnor som aktiva medlemmar. Fairtrade erbjuder också mer omfattande program för att påskynda framstegen när det gäller kvinnors möjligheter att utvecklas som odlare och få ledarpositioner. Förutom ökade möjligheter för kvinnorna bidrar deras inflytande i hushållsekonomin till högre inkomster. Fairtrade Africa’s Women’s School of Leadership inrättades 2017, baserat på ett framgångsrikt Fairtrade-program i Latinamerika. Hittills har nästan 4 000 personer deltagit i ledarskapsskolan under ledning av utexaminerade studenter. En tredje grupp på 114 elever utbildar sig just nu. De kommer sedan att utbilda invånare i sina samhällen. Det ettåriga programmet omfattar områden som mänskliga rättigheter, personlig utveckling, entreprenörskap och ekonomisk förvaltning. Männen i programmet fungerar som allierade – både på hushållsnivå och i lokalsamhällen.

Insatser mot barnarbete

Fairtrade tar itu med de grundläggande orsakerna till barnarbete genom att förbättra hushållens inkomster, öka tillgången till utbildning och öka medvetenheten om barns rättigheter. Lokalsamhällets ungdomar spelar en viktig roll när vi utvecklar våra övervakningssystem och åtgärder mot barnarbete. Vi tror på att anta ett inkluderande perspektiv för att hitta lösningar. Fairtrade är också medlem i International Cocoa Initiative och bidrar till dialog och forskning om barn- och tvångsarbete.

Fairtrade erbjuder flera strategier för företag och varumärken för att omsätta värderingar i handling. Ett samarbete med Fairtrade innebär att du kan påverka handelskedjorna och få insikt om schyssta villkor. Läs mer om kakao eller kontakta Fairtrade Sverige.

Webbinarium om en hållbar kakaobransch

På webbinaret Sustainability Pathways with Fairtrade – Unlocking Equality and Climate Resilience with Fairer Incomes anordnat av Fairtrade International och Sustainable Brands kan företag lära mer om kakaobranschens utmaningar och hur företag kan bli en del av lösningen. Företag har möjlighet att engagera sig för en hållbar kakaobransch och samtidigt skapa positiva effekter för sina varumärken och bygga trovärdighet, förtroende och värde. Webbinariet ger en inblick i hur branschkollegor tar sig an några av utmaningar i kakaobranschen inom tre sammanlänkade områden – jämställdhet, klimatkris och trygga inkomster. Webbinariet visar dessutom exempel på hur Fairtrade samarbetar med företag i kakaobranschen, till exempel Tonys och Lidl.

Dela