fbpx
Meny
Sineva Ribeiro är ordförande i fackförbundet Vårdförbundet.
Sineva Ribeiro är ordförande i fackförbundet Vårdförbundet, som förutom att verka för de egna medlemmarna arbetar aktivt med hållbar utveckling. Foto: Ulf Huett

Sineva Ribeiro kände tidigt att hon ville göra skillnad

Uppväxten i Göteborgsstadsdelen Biskopsgården har bidragit till hennes engagemang för att hjälpa andra. Redan i andra klass hade Sineva Ribeiro bestämt sig för att bli sjuksköterska. I dag är hon ordförande i Vårdförbundet och vill sätta klimatfrågan högre upp på dagordningen.

– Miljöpåverkan kommer att bli en av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården framöver.

Sineva Ribeiro berättar att hon har ett foto på sig själv från andra klass. Där har läraren antecknat hennes svar på frågan om vad hon vill bli när hon blir stor. Redan då sa Sineva Ribeiro ”sjuksköterska”. Nu har hon varit verksam inom yrket i mer än 30 år och hon upplever att det finns en gemenskap sjuksköterskor emellan, som också har blivit en viktig drivkraft för henne.

– Jag tror inte att ensam är stark, utan jag tror att det är tillsammans vi lyckas. Det är tillsammans vi kan driva frågor. Tillsammans kan vi engagera andra att också se vikten av varje litet mål som nås, och att det påverkar samhället vi lever i.

Vårdförbundet är en Fair Union

Förutom att verka för de egna medlemmarna arbetar Vårdförbundet aktivt med hållbar utveckling under samlingsnamnet Fair Union.

– Som Fair Union vill vi främja global hälsa och samtidigt främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det har varit viktiga frågor för oss som förbund under ganska lång tid. I vårt idéprogram för ett hållbart samhälle står det tydligt hur vi ska jobba för hållbarhet, både i Sverige och internationellt.

Hälsa är en mänsklig rättighet och det är viktigt att inte lämna någon utanför.

Utgångspunkten för Fair Union-arbetet är att värna de mänskliga och fackliga rättigheterna. Vårdförbundet tar miljömässig och etisk hänsyn vid inköp och är medlemsorganisation i Föreningen för Fairtrade Sverige. Och det är genom att samverka som Sineva Ribeiro tror att vi kan uppnå förändring. Hon menar att vi alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en hållbar värld och att det inte går att tänka: ”Nämen de får klara sig själva.”

– Hälsa är en mänsklig rättighet och det är viktigt att inte lämna någon utanför. Det är en del av vår yrkesetik – att vi ska ta hand om både oss själva och andra. För mig handlar det om att bidra till ett samhälle som är solidariskt och som ser till helheten. Och samma tankesätt finns i Fairtrades arbete genom att människor får möjlighet att investera i lokalsamhället.

När Fairtrade-certifierade odlare säljer sina råvaror får de en Fairtrade-premie, en extra betalning som kan användas till satsningar på exempelvis utbildning, sjukvård, rent vatten och sanitet. Fairtrade ger också odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom verktyg för att anpassa sig till det förändrade klimatet och minska sin egen miljöpåverkan. Det kan handla om att växla till mer klimatresistenta grödor, öka mångfalden i odlingen och använda vatten mer effektivt.

Engagemang för samhällsfrågor

Sineva Ribeiro förklarar att fattigdom, ojämlikhet och orättvisor i världen har varit viktiga frågor för henne ända sedan hon var barn och växte upp i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Där föddes hennes engagemang för att hjälpa andra.

– På 1960- och 70-talet var det arbetarklassen som bodde i Biskopsgården och det fanns hur många nationaliteter som helst representerade. Det är klart att den miljön och den uppväxten påverkar en. Vi var på något sätt tvungna att engagera oss i de nära frågorna och jag har alltid drivits av tanken på hur vi kan engagera fler.

Som 27-åring drev hon till exempel en teater tillsammans med några vänner för att ge kvinnor, som ofta var bundna till jobb och hem, en möjlighet att komma ut i samhället.

– De där små insatserna som man kan göra tillsammans, det är min drivkraft. Att göra världen lite bättre genom att tillsammans driva framåt, säger Sineva Ribeiro.

Arbetet bidrar till Agenda 2030

I sin nuvarande roll som förbundsordförande i Vårdförbundet är hon bland annat involverad i projekt för att stärka kollegor runtom i världen. Genom Fair Union-arbetet bidrar fackförbundet till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Sineva Ribeiro framhåller att det är viktigt att inte enbart fokusera på det mål som är kopplat till hälsa.

– Det handlar om att jobba för jämställdhet och jämlikhet, ekonomisk tillväxt och goda arbetsvillkor, och att minska klyftorna som vi ser ökar. Det handlar om att fundera över vad vi konsumerar och var produktionen sker. Och att verkligen bekämpa klimatförändringarna.

Klimatfrågan en stor utmaning

Just klimatet är ett område som hon anser behöver prioriteras. När luftkvaliteten och människors tillgång till rent dricksvatten, näringsrik mat och tak över huvudet försämras, får det negativa konsekvenser för hälsan hos världens befolkning. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att klimatförändringarna kommer att leda till cirka 250 000 fler dödsfall årligen, mellan år 2030 och 2050. Och då enbart på grund av undernäring, malaria, diarré och värmeutmattning. Länder med utbredd fattigdom står inför de största utmaningarna.

– Miljöpåverkan kommer att bli en av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården framöver. Vi behöver jobba utifrån scenariot att klimatkrisen blir en folkhälsokris. Som förbund försöker vi minska vårt klimatavtryck genom bland annat resor, transporter och energianvändning – och även genom våra inköp, säger Sineva Ribeiro och fortsätter:

– Inom Vårdförbundet har vi Fairtrade-ambassadörer som informerar om hållbar konsumtion och det är något vi pratar ganska mycket om. Vi strävar verkligen efter att göra klimatsmarta val och vi klimatkompenserar.

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande i Vårdförbundet sedan 2011. Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Sineva Ribeiro har arbetat som sjuksköterska i över 30 år.

Skulle helst Fairtrade-fika med: ”Jag skulle gärna vilja ha en Fairtrade-fika med WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, och se hur kan vi tillsammans påverka miljöaspekterna för en bättre hälsa i världen. Jag kan tänka mig att det inte alltid är de frågorna som Världshälsoorganisationen har på sin agenda.”

Favorit-Fairtrade-produkt: ”När vi fikar här hemma är det viktigt för oss att använda produkter som är Fairtrade. Sedan är jag noga med vad jag handlar för frukt och grönt.”

Dela