Meny
En hand som håller orostade kaffebönor.
Foto: Nyokabi Kahura

Digital kaffeskola ska hjälpa odlare nå större marknad

Under 2022 deltar över 600 Fairtrade-certifierade kaffekooperativ från hela världen i en ny digital utbildning. Fairtrade Coffee School ger kooperativen tillgång till information, färdigheter och möjligheter att lära tillsammans med kollegor.

– Vi hoppas kunna förse kooperativen med de verktyg de behöver för att sälja mer kaffe till bättre priser och med bättre villkor, berättar Alison Streaker på Fairtrade International.

Fairtrade Coffee School är tillgänglig för Fairtrade-certifierade kaffeproducenter runt om i världen. Den digitala utbildningen erbjuder ett dynamiskt lärande med fokus på att öka tillgången till exportmarknaden och skapa nya affärsmöjligheter för kooperativen.

– Utbildningen är lättillgänglig, innovativ och enkel att använda, vilket är precis vad en kaffeutbildning bör vara. Eftersom den är digital kan vi komma i kontakt med kaffeodlare under den pågående pandemin. Deltagarna får också möjlighet att lära av varandra, berättar Alison Streaker, global produktchef för kaffe på Fairtrade International.

Fairtrade Coffee School är uppdelad i två kurser, en om grunderna för handeln med orostade kaffebönor och en annan om tillgång till den digitala marknaden och kundbemötande. Två medlemmar från varje kooperativ kan delta i utbildningen som till en början ges på engelska, spanska, franska och portugisiska. Snart ges den även på vietnamesiska och bahasa, det officiella språket i Indonesien.

Obalans i kaffeindustrin

Utbildningen sker i samarbete med VUNA Origin Consulting, ett kaffekonsultföretag baserat i Nederländerna som arbetar för schysstare villkor i världshandeln för att gynna småskaliga odlare.

– Kaffemarknaden är otroligt dynamisk och konkurrenskraftig. Det blir allt svårare för kooperativ att skala upp verksamheten och nå nya marknader. Fairtrade Coffee School är ett spännande initiativ för att utrusta kooperativen med den expertis som krävs för att klara sig på dagens marknad, säger Sara Morrocchi grundare och vd på Vuna Origin Consulting. Hon tycker att det gjorts stora framsteg under de senaste 20 åren när det gäller en hållbar kaffeproduktion. Men kooperativen och de enskilda odlarna får fortfarande dra det tyngsta lasset.

På en instabil världsmarknad förväntas kaffeproducenterna fortfarande leverera till marknadspriser och enligt kaffeindustrins krav.

Alison Streaker, Fairtrade International

– Det finns fortfarande en obalans i fråga om makt och resurstillgångar i kaffeindustrin. Vare sig det handlar om prissvängningar eller om att mildra klimatförändringarnas effekter bör odlarna vara bättre rustade för att upprätthålla tillväxten och förbli motståndskraftiga, säger Sara Morrocchi. Hon får medhåll av Alison Streaker på Fairtrade International:

– På en instabil världsmarknad förväntas kaffeproducenterna fortfarande leverera till marknadspriser och enligt kaffeindustrins krav. Samtidigt får de ta på sig många av kostnaderna. Aktörerna i leveranskedjan måste betala ett hållbart pris och investera i förbättringar i jordbruket så att kaffeodlarna på riktigt får del av värdeökningen som sker från böna till kopp.

Råa kaffebönor torkar i solen på Kapkiyai-kooperativet i Kenya. Foto: Nyokabi Kahura
Dela