fbpx
Meny
Man på kaffeplantage håller kaffebär i handen
Edgar Chasquero Ocaña, Peru, har genom Fairtrade fått utbildning i hur han kan klimatanpassa sin kaffeodling. Foto: Christoph Köstlin

Fairtrade stärker odlares motståndskraft mot klimatförändringarna

Klimatförändringarna riskerar att allvarligt påverka den globala jordbruksproduktionen och hotar försörjningen för miljontals odlare världen över. Människor i länder med utbredd fattigdom har bidragit minst till det förändrade klimatet – men det är de som drabbas hårdast.

För att odlarna ska ha en chans att anpassa sig till klimatförändringarna behöver deras inkomster öka och de måste få bättre möjligheter att investera i ett mer hållbart jordbruk. Därför är klimatet i fokus i årets Fairtrade Challenge. En hållbar handel är en förutsättning för att odlarna ska få ökad motståndskraft, kunna trygga sin framtida försörjning och fortsätta odla världens mat.

Klimatsatsningar tack vare Fairtrade-premien

Odlarna kan välja att investera Fairtrade-premien, den extra betalning de får vid försäljningen, till projekt som hjälper dem att hantera klimatutmaningarna. Det kan handla om investeringar i trädplantering, bevattning, diversifiering av grödor eller grön el – alltså lokala hållbarhetssatsningar som också bidrar till den globala kampen mot klimatförändringar.

Stöd genom Fairtrades klimatutbildningar

Genom Fairtrade får odlarna utbildning i hur de kan rusta sig mot det förändrade klimatet. Det kan handla om att plantera mer motståndskraftiga grödor, att lära sig hur man använder vatten mer effektivt eller få stöd i att införa nya jordbrukstekniker.

Kaffeodlare deltar i klimatutbildning, Kenya. Foto: Orientation Travel Productions

Kenyanska kaffeodlare utbildas i hållbara jordbruksmetoder

I Kenya har exempelvis 8 500 kaffeodlare deltagit i ett utbildningsprogram för att öka sin motståndskraft mot klimatförändringarna. De fick lära sig om vad som orsakar klimatförändringarna, varför diversifiering av grödor är viktigt och hur de själva kan implementera mer hållbara jordbruksmetoder. Efter utbildningen använder 80 procent av deltagarna en ny odlingsteknik. Och skuggträden på kaffeodlingarna har ökat med 20 procent. Dessutom drev varje kooperativ ett växthus för att odla frukter och grönsaker och inte förlita sig på en enda gröda.

Väderstationer hjälper kaffeodlare i Asien

I Asien har odlare i Indonesien, Laos, Indien och Vietnam fått möjlighet att utöka sin motståndskraft med hjälp av väderstationer – små soldrivna sensorer som samlar in väderdata. Kaffeodlare från 24 kooperativ har fått lära sig att tolka insamlad data för att bättre kunna reagera på förändrade vädermönster och utveckla klimatstrategier för sitt jordbruk.

Klimatledarskap i Latinamerika

I Latinamerika har det anordnats särskilda klimatutbildningar med fokus på ledarskap – så att en ny generation miljömedvetna ledare ska vara pådrivande för en hållbar utveckling av jordbruket.

Kabita Pujari, Shanti Dandasena och Dhanamani Nayak tillverkar ekologiskt ogräsmedel på en bomullsodling i Indien. Foto: Ranita Roy

Krav på miljö- och klimathänsyn i internationella Fairtrade-kriterier

Krav på klimatanpassning och miljöhänsyn i de internationella Fairtrade-kriterierna innebär att alla odlare måste vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

Det handlar bland annat om krav på att minska växthusgaser och öka kolinlagringen, undvika avskogning och skydda skogarna, motverka erosion och öka markens bördighet, och att använda vatten mer effektivt.

Det här är krav som Fairtrade-certifierade odlare måste leva upp till och det skapar förutsättningar för ett hållbart jordbruk. Ett exempel är att alla Fairtrade-certifierade bomullsodlingar i Västafrika och Indien är antingen regnbevattnade eller droppbevattnade.

Dela