Meny
Från kaffebuskarna i Guatemala till konsumenterna i Europa
Kaffeodlare vid Fecceg-kooperativet i Guatemala. Bild: Fecceg

Från kaffebuskarna i Guatemala till konsumenterna i Europa

I en liten by på landet, åtta timmar med buss från Guatemala City, bor kaffeodlaren Miguel Alonzo Sambrano Cordova. Han tillhör Guatemalas ursprungsbefolkning och är en av få som fått möjlighet att plugga vidare och lära sig spanska. Nu har han fått ett stipendium från EU för att komma och möta konsumenterna i Europa.

Miguel Alonzo Sambrano Cordova, 29, är utomlands för första gången i sitt liv. Och det är ingen liten resa: Ena dagen landade han tillsammans med sitt resesällskap i Bryssel, för att nästa dag åka vidare till Stockholm och därefter Zürich.

– Det är väldigt annorlunda här i Europa, mer utvecklat.

Miguel Alonzo Sambrano Cordova. Foto: Fairtrade Sverige

Vanligtvis håller han till i norra Guatemala, i en by vid namn Santa Avelina. Där arbetar han med att odla kaffe på en liten bit mark som han själv förvaltar över. Kaffet säljs sedan till en slags paraplyorganisation, Fecceg, som endast köper ekologiskt och Fairtrade-certifierat kaffe odlat av småskaliga producenter. Fecceg säljer sedan vidare kaffet till länder i bland annat Europa.

– Att kaffet säljs på export ger oss småodlare bättre möjligheter att klara oss, menar Miguel.

Nu är han och några representanter från organisationen ute på en två veckor lång EU-sponsrad studieresa för att möta konsumenter och återförsäljare.

Bättre förutsättningar för kaffeodlare med Fairtrade

Kaffet är en av Guatemalas stora exportvaror och därför en viktig ekonomisk källa för landet. Men världsmarknadspriset har i perioder varit så lågt att odlarna inte ens har kunnat täcka sina mest grundläggande produktionskostnader. De har alltså gått back på att odla sitt kaffe. Därför finns Fairtrades minimipris, som fungerar som ett skyddsnät när världsmarknadspriset blir ohållbart lågt. Dessutom får odlare ett extra prispåslag om de odlar enligt ekologiska metoder.

– Fairtrade har förbättrat våra liv. Tidigare var priset vi fick för vårt kaffe för lågt, men nu har det höjts. Det har gjort att vi kan gå över till ekologisk odling, så att vi inte skadar miljön. Vi vet att det är bättre för hälsan och för våra barn, våra föräldrar och oss själva. 

Det handlar också om att betala för ett noggrant och tidskrävande arbete. Miguel Alonzo Sambrano Cordova berättar om hantverket:

– Jag plockar kaffebären för hand, tvättar dem, torkar dem och skickar dem sedan för att processas. Det är ett enormt jobb, men det är fint.

Fattigdom bland ursprungsbefolkningen

Miguel Alonzo Sambrano Cordova tillhör ursprungsbefolkningen i Guatemala. Det är en grupp som utgör omkring hälften av befolkningen men som utsätts för systematisk diskriminering och marginalisering. Majoriteten av dem bor på landsbygden och livnär sig på jordbruk. 

– Att tillhöra ursprungsbefolkningen i Guatemala är en kamp, säger han.

Under intervjun ursäktar han sig för sin (vad det låter) helt felfria spanska, eftersom den inte är hans förstaspråk. Han tillhör urfolksgruppen Maya Ixil som har sitt eget språk. 70 procent av mayabefolkningens barn lider av undernäring, och de saknar ofta möjligheten att gå i skolan. För att inte tala om universitetsstudier, som väldigt få får möjlighet till, säger Miguel.

– Jag är en av kanske 10–20 procent som fått den möjligheten. Det tackar jag gud för. Då kan jag också hjälpa min familj, utvecklas och kämpa för mitt folk. Om man ska kunna plugga måste man arbeta måndag–fredag och sedan plugga på helgen. Det är inte som för de rika, som har allt.

Han syftar på den enorma ojämlikheten i Guatemala, nummer 18 på listan över världens mest ojämlika länder. 55 procent av befolkningen i Guatemala beräknas leva i fattigdom, och på landsbygden bland mayafolket är siffran betydligt högre.

– Det är tyvärr så i Guatemala att rika landägare äger 80 procent av landet, och vi som tillhör urfolket har väldigt lite mark. Men vi producerar det vi kan för att fortsätta framåt, för att kämpa mot fattigdomen och mot hungern.

Klimatförändringarna präglar odlingen

Kaffe är också en klimatkänslig gröda. Vid en grads uppvärmning blir kaffekvaliteten betydligt sämre, vid två grader kommer skörden att minska drastiskt och vid tre grader överlever busken knappt alls. År 2050 beräknas hälften av den areal som idag lämpar sig för kaffeodling att inte längre göra det. Försämringen har redan börjat märkas, enligt Miguel Alonzo Sambrano Cordova.

– Ibland är det alldeles för varmt, ibland väldigt kallt. Det påverkar mognaden på kaffet. Dessutom har det fört med sig den ökända ”La royan”, en total plåga som påverkar oss kaffeproducenter mycket, eftersom den knappt lämnar efter sig något användbart kaffe alls.

La roya är ett svampangrepp som angriper kaffebuskarnas blad och gör att de ramlar av. Buskarna blir ofruktbara och skörden går förlorad. Men här har Fairtrade och Fecceg varit till stor hjälp, berättar Miguel.

– Tack vare Fecceg får vi teknisk assistans som ska hjälpa oss skydda plantorna och förbättra kaffet. Genom Fairtrade-premien har vi också kunnat köpa in fröer till nya plantor.

Meddelande till svenska konsumenter

På frågan om han har något medskick till svenska konsumenter i tider av inflation, kommer ett litet brandtal:

– Fairtrade hjälper småskaliga producenter att förbättra sina liv. Det är ett socialt stöd till människor och kan vara till hjälp för en hel by. Stöd oss genom att välja Fairtrade, även om det kanske kostar lite mer.

Dela