fbpx
Meny
Hewan Temesghen lämnar tjänsten som general­sekreterare för Föreningen för Fairtrade Sverige
Hewan Temesghen lämnar tjänsten som generalsekreterare för Fairtrade Sverige efter sex år. Foto: Fairtrade Sverige

Hewan Temesghen lämnar tjänsten som general­sekreterare för Föreningen för Fairtrade Sverige

Efter sex år på föreningen för Fairtrade Sverige lämnar Hewan Temesghen rollen som generalsekreterare.
– Jag är otroligt stolt över vad vårt arbete har bidragit till de här åren. Försäljningen av schyssta produkter har ökat och företags ansvar för hållbara leverantörskedjor diskuteras allt mer. Jag ser med stor tillförsikt fram mot att följa Fairtrades fortsatta resa som supporter och ambassadör,
säger Hewan Temesghen.

Hewan Temesghen anställdes som generalsekreterare för Fairtrade Sverige år 2016. Hennes främsta uppdrag har varit att skapa ökad synlighet för Fairtrade och att göra Fairtrade till en starkare aktör för en mer hållbar världshandel.

– Hewan har gjort ett fantastiskt arbete med att ge odlare och anställda en tydligare röst i samhällsdebatten. Fairtrade är idag en efterfrågad aktör i frågor som rör etisk konsumtion och hållbar handel. När nu Hewan väljer att gå vidare vill jag rikta ett varmt tack för hennes stora engagemang för Fairtrade under sin tid som generalsekreterare, säger Katarina Rosenqvist, styrelseordförande i Föreningen för Fairtrade Sverige.

Ökad försäljning och kännedom

Under de senaste åren har försäljningen av Fairtrade-märkta varor i Sverige ökat till cirka fem miljarder kronor om året. Även kännedomen om märkningen har ökat, inte minst bland unga människor. I dag känner 96 procent av unga i åldern 15–34 år till Fairtrade.

Utöver att verka för medveten konsumtion har Föreningen för Fairtrade Sverige under Hewan Temesghens ledning bedrivit ett aktivt påverkansarbete för att stärka rättigheter för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade Sverige har bland annat varit pådrivande för stärkt lagstiftning på svensk och europeisk nivå kring företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och lyft vikten av tydligare krav på hållbarhetshänsyn i offentlig upphandling.

För sitt arbete med att visa på missförhållanden i de globala leverantörskedjorna och för att driva på utvecklingen genom licensiering av företag som vill ta ansvar har Hewan Temesghen utsetts till en av Sveriges Hållbarhetsmäktigaste av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Föreningens styrelse kommer att påbörja en analys över behoven framåt innan ny generalsekreterare rekryteras. Under tiden detta arbete pågår delar Marie Månson (chef Engagemang och Påverkan) och Jon Goland (kommunikationschef) det operativa ledarskapet för föreningen.

Det känns betryggande att kunna lämna vidare till en så kompetent organisation och ledning. Vi har snart kommit halvvägs i genomförandet av den nya strategin för Fairtrade Sverige som togs fram 2020, och det här känns som rätt läge att ge möjlighet för nya krafter att ta arbetet vidare, säger Hewan Temesghen.

Dela