fbpx
Meny
Två kvinnor hanterar kaffeplantor.
Climate Academy Guide togs fram under programmet Fairtrade Climate Academy som stöttade odlare att anpassa sig till de klimatförändringarna. Foto: Orientation Travel Productions

Klimathandbok ska rädda framtidens kaffe

En ny klimathandbok hjälper kaffeodlare att tackla klimatutmaningarna. Erfarenheter från 8 500 Fairtrade-odlare ligger till grund för Climate Academy Guide som är tillgänglig för hela kaffeindustrin.
– Vi ser fram emot att se metoderna i guiden spridas till andra producenter inom och utanför Fairtrade, säger Agapeters Kubasu, operativ chef för Fairtrade Afrikas nätverk i Öst- och Centralafrika.

I takt med att klimatförändringens effekter blir allt tydligare i världen, särskilt inom jordbrukssektorn, behöver odlare ny kunskap och möjligheter att anpassa sig till de förändrade förhållandena. Sedan en tid tillbaka finns därför en klimathandbok som bygger på erfarenheter från 8 500 kaffeodlare från åtta kooperativ i Kenya. Handboken togs fram av Fairtrade Africa under programmet Fairtrade Climate Academy som stöttat odlare att anpassa sig till de klimatförändringar som hotar kaffets framtid.

– Vi måste ligga steget före klimatförändringarna. Regnen kommer inte längre som tidigare, ibland är de kortvariga, ibland mer omfattande. Så vi måste vidta åtgärder beroende på väderförhållandena, säger Paul Ngei Musila, chef på Musilili-kooperativet som deltog i Fairtrade Climate Academy.

På min odling drar jag numera nytta av regnen och har anlagt diken för att skapa avrinning.

Stephen Mutie Kilonzo, kaffeodlare

En av dem som lärt sig anpassa jordbruket till de nya förhållandena är kaffeodlaren Stephen Mutie Kilonzo, medlem i samma kooperativ.

– På min odling drar jag numera nytta av regnen och har anlagt diken för att skapa avrinning och lagra vattnet för att använda i framtiden, när det är varmt och torrt, säger han.

Dokumenterar de bästa metoderna

Hållbara jordbruksmetoder, som vattenlagring och plantering av skuggträd, är en viktig del av klimathandboken. Den ger också vägledning om hur odlarna kan tolka väderförändringar och förekomst av skadedjur och växtsjukdomar. Där finns även information om hur man gör miljöriskbedömningar och om åtgärder för att minska kaffebuskens sårbarhet.

– Climate Academy Guide dokumenterar de bästa metoderna som odlarna kan använda för att hantera klimatförändringens effekter, berättar Agapeters Kubasu, operativ chef för Fairtrade Afrikas nätverk i Öst- och Centralafrika.

Som en följd av programmet använder hushållen numera solenergi, biogas och briketter i stället för ved och fotogen. Det mildrar en del av klimatförändringarna.

Sprids utanför Fairtrade

Även om Climate Academy Guide utgår från förhållanden i östra och centrala Afrika kan odlare över hela världen ha användning för den. Och nu sprids guiden utanför Fairtrade.

– Vi hoppas att alla kaffeodlare kommer att kunna dra nytta av den, förbättra sin verksamhet och anpassa sig till det föränderliga klimatet, säger Peter d’Angremond, vd för Fairtrade Nederländerna.

Klimathandboken finns översatt till fem språk. Den finns också som korta utbildningsvideor på Youtube för att underlätta lärandet för odlare på landsbygden.

Guiden har utvecklats med stöd av Fairtrade Netherlands, Dutch Postcode Lottery och experter från Coffee Research Institute, ett statligt företag i Kenya vars viktigaste uppgift är att bedriva forskning för att förbättra kaffeproduktionen.

Climate Academy Guide utgår från förhållanden i östra och centrala Afrika, men odlare över hela världen kan ha användning för den. Foto: Roger van Zaal

Fairtrade Climate Academy
Programmet Fairtrade Climate Academy pågick 2018–2020 och stöttade kaffeodlare i Kenya att tackla klimatkrisen genom en mer hållbar kaffeproduktion. I programmet deltog åtta producentorganisationer i Kenya med följande resultat:
Fler skuggträd. Odlare runt staden Machakos har numera runt 20 procent fler skuggträd på sina kaffeodlingar än tidigare. Träden skyddar kaffeplantorna från den allt starkare värmen från solen.
Friskare kaffeodlingar och bättre avkastning. Odlarna uppger att produktionen har ökat med 28 procent per buske.
Tidsbesparingar och mindre avskogning. Sammanlagt har 1 300 nya och effektivare ugnar och spisar installerats. Kvinnorna i programmet uppger att de därmed sparar 40 procent i tid. De behöver 60 procent mindre ved, vilket leder till mindre avskogning. 300 familjer har övergått till briketter tillverkade av avfall från kaffeproduktionen och 280 familjer har installerat biogasanläggningar.
Diversifiering av inkomst. Mer än 15 procent av familjerna i programmet har startat andra verksamheter, till exempel hönsuppfödning eller odling av frukt och grönsaker för försäljning. För att kunna investera i nya verksamheter har framför allt kvinnor bildat kredit- och låntagargrupper.
Arbete till ungdomar. Omkring 70 ungdomar i Machakos-regionen har utbildat sig till murare och tekniker för att bygga biogasanläggningar. Eftersom anläggningarna kräver reparationer och service har ungdomarna fått anställning. Risken blir därför mindre att de lämnar byarna för osäkra jobb i städerna.

Dela