fbpx
Meny
Kommentar till Choklad­kriget: Så motverkar Fairtrade barnarbete i kakao­branschen

Kommentar till Choklad­kriget: Så motverkar Fairtrade barnarbete i kakao­branschen

Fram till den 14 juni 2022 visas dokumentären Chokladkriget av Miki Mistrati på SVT Play. Filmen följer människorättsadvokaten Terry Collingsworth i hans försök att ställa Nestlé och Cargill inför rätta för utnyttjande av barnslavar på kakaoodlingar i Elfenbenskusten.

Chokladkriget – en angelägen dokumentär

Barn- och tvångsarbete är ett utbrett problem inom kakaobranschen i Västafrika. På kakaoodlingarna i Elfenbenskusten och Ghana arbetar närmare 1,6 miljoner barn i åldern 5 till 17 år. Chokladkriget är därför en angelägen dokumentär och den spelar en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om den negativa påverkan på barns mänskliga rättigheter som sker inom kakaoindustrin.

Dokumentären utspelar sig delvis i Elfenbenskusten. Där besöker filmteamet bland annat ett kakaokooperativ med tre olika certifieringsmärken på väggarna: Rainforest Alliance, UTZ och Fairtrade. Teamet riktar inga anklagelser om barnarbete mot det specifika kooperativet, men ifrågasätter om kontrollerna för att upptäcka barnarbete sker tillräckligt frekvent.

Kontroller för att upptäcka barnarbete

Då namnet på kooperativet är okänt har vi inte kunnat få bekräftat att det faktiskt är Fairtrade-certifierat. Det gör det också svårt att kommentera det som sägs om det specifika kooperativet i filmen. Vi vill ändå ta tillfället i akt och berätta hur kontrollerna går till och vad Fairtrade gör för att motverka barnarbete.

Till att börja med vill vi förtydliga att skadligt barnarbete är förbjudet enligt internationella Fairtrade-kriterier (baserat på ILO:s konventioner 138 och 182). Uppföljning av Fairtrades kriterier görs bland annat genom regelbundna kontroller av det fristående kontrollorganet Flocert. Dessa genomförs i snitt en gång per år och kooperativ i Elfenbenskusten. I samtliga kontroller ingår det att leta efter tecken på barnarbete. De som utför kontrollerna är utbildade i att upptäcka barnarbete och ställa de rätta frågorna. Det sker även oanmälda kontroller – speciellt i områden som Elfenbenskusten där risken för barnarbete är stor.

Det finns ungefär en miljon kakaoodlare i Elfenbenskusten och av dem är cirka 270 000 Fairtrade-certifierade. Det skulle alltså vara tids- och resursmässigt omöjligt att besöka alla odlare hela tiden (åtminstone utan att kostnaderna skulle bli omöjliga att bära både för odlare och konsumenter). En viktig del av uppföljningen handlar därför om att underlätta för människor att anmäla misstänkt barnarbete. Vem som helst som misstänker brott mot Fairtrades kriterier kan göra en anmälan, vilket också kan leda till en oannonserad inspektion. För att underlätta för odlare och andra att anmäla exempelvis barnarbete så har Flocert gjort det möjligt att skicka in en anmälan via Whatsapp.

Barnarbete finns där fattigdom finns

Men hur ofta kontrollerna än sker är kommer de aldrig vara tillräckliga för lösa problemen. Barnarbete finns där fattigdom finns, och fattigdom går inte att kontrollera eller straffa bort. För att på allvar göra skillnad behöver vi skapa förutsättningar för att odlare och anställda ska kunna få rimligt betalt och leva på sina inkomster. Därför arbetar Fairtrade för att motverka fattigdom genom en bättre betalning till odlarna, Fairtrade-premien för investeringar i lokalsamhälle och jordbruk och främjandet av långsiktiga handelsavtal som skapar förutsättning för ekonomisk trygghet för odlare och anställda. Att detta har effekt visar sig bland annat genom att Fairtrade-certifierade odlare spenderar 33 procent mer på sina barns skolgång.

Fairtrades mål är att bidra till en mer hållbar handel och schysstare villkor för människorna längst ut i värdekedjan. Det är därför viktigt för oss att finnas på plats i de länder där problematiken är som störst. Tillsammans med olika företag är vi engagerade i projekt kring levnadsinkomst. Vi driver också frågan om införandet av levnadsinkomst och levnadslöner i en kommande lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

För faktum är att vi aldrig kommer att kunna motverka barnarbete om vi inte samtidigt bekämpar fattigdom. Förändring är möjlig först när odlarna får ökade möjligheter att försörja sig själva. Det är därför Fairtrade finns – och det är därför det spelar roll vilken kakao du väljer.

Fakta: Fairtrades referenspris för levnadsinkomst
År 2018 tog Fairtrade International fram ett referenspris för levnadsinkomst för kakaoodlare i Elfenbenskusten och Ghana. Därmed introducerade Fairtrade det första målpriset för levnadsinkomst i branschen baserat på riktmärken för levnadsinkomst och konsultationer om jordbrukskostnader. Sedan dess har ett flertal företag också valt att betala detta högre pris.

Dela