fbpx
Meny
Bananodlare på plantage
Bananodlaren Roberto Gallo i Peru, har upplevt hur kostnaderna för bananproduktionen har ökat på senare tid. Foto: Ángela Ponce

Nu får Fairtrade-bananodlare mer betalt

Bananodlare världen över får allt svårare att försörja sig. Importpriserna har rasat till de lägsta på tio år, medan exportpriserna har ökat. Fairtrades höjda minimipris på bananer innebär ett livsviktigt stöd till människorna som odlar svenskarnas favoritfrukt.

Från och med årsskiftet höjde Fairtrade minimipriset på bananer. Syftet är att motverka den negativa påverkan som skenande export- och produktionskostnader och sjunkande importpriser har på bananodlare och anställda inom branschen.

– Den ekonomiska press som drabbat bananproducenterna har varit förödande för deras försörjning. Och den hotar en hållbar ekonomisk utveckling för både bananodlare inom familjejordbruk och anställda på plantager. Fairtrades höjda minimipris är en viktig förutsättning för att bananproducenterna ska kunna fortsätta odla den frukt vi älskar med respekt för människa och miljö, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Lägsta priset på tio år

Kraftigt ökade priser på förpackningsmaterial och en 60-procentig ökning av fraktkostnader har drivit på de ökade exportkostnaderna för bananer. Coronapandemin har också påverkat produktionskostnaderna. Åtgärder för att skydda bananplantagen från de förödande effekterna av svampangreppet TR4 har också varit kostsamma. Samtidigt har importpriserna på bananer rasat till den lägsta nivån på tio år, under 10 euro för en låda.

– Det är inte rimligt att anta att odlare och anställda i början av leverantörskedjan ensamma ska leva upp till branschens och konsumenternas förväntningar på social och miljömässig hållbarhet. Vi behöver se ett tydligt åtagande från branschen om delat ansvar och högre priser till odlarna, säger Hewan Temesghen.

Ett viktigt steg mot levnadslöner

Minimipriset, som är unikt för Fairtrade, fungerar som ett skyddsnät vid fallande världsmarknadspriser. Det ses över regelbundet och Fairtrade för en kontinuerlig dialog om priset med producenter och handlare. Utöver det högre priset får odlarna och de anställda också en premie vid försäljningen. Dessa pengar investerar de i jordbruket eller lokalsamhället, ofta för att bekosta skolgång till barnen. Under de senaste fem åren har odlare och anställda på bananplantager fått mer än 193 miljoner euro i Fairtrade-premie.

Beslutet att höja Fairtrades minimipris för bananer fattades bara månader efter att Fairtrade införde en baslön för anställda på bananplantager. Baslönen, som började gälla den 1 juli 2021, innebär löneökningar på upp till 15 procent för banananställda och är ett viktigt steg mot levnadslöner för tusentals anställda på bananplantager runt om i världen.

– Fairtrade är den enda certifieringen som infört en sådan baslön och därmed tagit ett konkret steg mot levnadslön inom bananbranschen. Men för att den bättre betalningen ska komma fler till del krävs det att livsmedelsbutiker lyfter fram Fairtrade-bananer och att konsumenter väljer att köpa den frukt som verkligen gör skillnad, säger Hewan Temesghen.

Dela