fbpx
Meny
Odlarna centrala för att lösa klimatkrisen – om bara ledarna på COP27 ville lyssna
Många grödor kommer att bli svårare att odla i framtiden. I bild: Sarita och William Urbano, kakaoodlare Peru. Foto: Midaly García Huamán

Odlarna centrala för att lösa klimatkrisen – om bara ledarna på COP27 ville lyssna

Årets klimattoppmöte COP27 i Egypten är avslutat och resultaten är i stora delar nedslående. I sista sekund kom ett viktigt beslut om en fond för skador och förluster – men väldigt mycket återstår. Regeringar måste skynda sig att dra ner på nationella utsläpp, föra en mer inkluderande klimatpolitik och bistå de mest utsatta samhällena och grupperna med en rättvis klimatfinansiering.

I helgen skedde intensiva slutförhandlingar på det knappt två veckor långa klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheik i Egypten. Fairtrade var på plats i staden med en delegation och ett viktigt budskap till världens beslutsfattare: Låt odlare och anställda inom världens jordbruk få förarsätet i den globala omställningen.

Men resultaten från mötet är allt annat än överväldigande. En tidigare resolution om att utsläppen skulle nå sin topp år 2025 för att sedan vända nedåt togs bort från sluttexten. Länderna lyckades inte fastslå några ytterligare åtgärder för att dra ner på användandet av fossila bränslen. De nivåer av klimatfinansiering som sedan tidigare utlovats är fortfarande inte uppnådda.

Den enda helt tydliga slutsatsen som går att dra från årets klimattoppmöte är egentligen denna: Världen kommer att bli en betydligt varmare plats under det kommande årtiondet.

Extremväder drabbar världens odlare

Än en gång utelämnas världens mest utsatta samhällen till klimatförändringarnas oförutsägbarhet, utan tillräckligt stöd eller finansiering. Extrema temperaturer, förödande torka, katastrofala stormar och överväldigande regn. Så ser framtiden ut för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det är en framtid som sätter hela vår planets livsmedelsförsörjning på spel.

Men den behöver inte bli verklighet. Fairtrades budskap, som representant för närmare 2 miljoner odlare och anställda runtom i världen, är att världen måste uppmärksamma odlarnas kritiska roll i att möta och hantera klimatförändringarna. Förutom att tillhöra den grupp som drabbas hårdast redan i dag, sitter de också på ovärderlig kunskap och erfarenhet för att möta effekterna av det förändrade klimatet. Men deras roll som upprätthållare och beskyddare av världens livsmedelsproduktion står dem dyrt. Det måste resten av världen ta hänsyn till genom en mer rättvis prissättning och ökad klimatfinansiering.

Beslut på COP27 om fond för skador och förluster

Och helt tomt ekade ändå inte förhandlingarna: I sista sekund kom världens ledare fram till ett gemensamt beslut om att upprätta en fond för skador och förluster (”loss and damages”). Rikare länder ska betala länder med utbredd fattigdom för skador som orsakats av klimatförändringarna. Det återstår bara att se hur fonden utformas – samt om och när den blir verklighet. Men beslutet är ändå välkommet, inte minst för att det drivits på av många av de länder som i dag drabbas oproportionerligt hårt av klimatkrisen. Rikare länder har länge hållit emot, men under förhandlingarnas sista dag beslutade man alltså att upprätta fonden. Kanske kan det ändå vara en fingervisning om att världen inte helt vänder dövörat till när de som drabbas värst vill komma till tals.

Men det finns mycket att bevisa. Regeringar måste skynda sig att dra ner på nationella utsläpp. Klimatpolitiken måste bli mer inkluderande, och de mest utsatta samhällena och grupperna måste bistås med rättvis klimatfinansiering.

Världens odlare och anställda är redo. De driver på för sin sak och för en bättre värld med lägre utsläpp. De besitter den kunskap som är nödvändig när världen ska konfrontera klimatkrisen och säkerställa vår globala livsmedelsförsörjning. Men frågan kvarstår: är våra ledare villiga att släppa fram dem?

Det är en fråga som COP27 inte har gett något bra svar på. Och klockan tickar.

/Amira Malik Miller, policyansvarig Fairtrade Sverige

Läs vår globala vd Sandra Uweras debattartikel här.

Dela