Meny
Ökade kostnader slår hårt mot bananodlare – därför höjer Fairtrade minimiersättningen
Lucio Joseph skördar bananer i kooperativet Banelino i Dominikanska Republiken. Foto: Christian Nusch

Ökade kostnader slår hårt mot bananodlare – därför höjer Fairtrade minimiersättningen

Ökade produktions- och levnadskostnader slår hårt mot världens bananodlare. Nu höjer Fairtrade minimipriset till bananodlare för att mildra den ekonomiska smällen.

Fairtrades minimipris fungerar som ett skyddsnät vid fallande världsmarknadspriser, för att odlarna ska kunna täcka sina kostnader för en hållbar produktion.

Det nya minimipriset på bananer innebär en 4,5-procentig ökning av priset som betalas direkt till odlarna. Det innebär även en genomsnittlig extra 15-procentig ökning till producenter som direktexporterar sina bananer, för att täcka högre förpacknings- och exportkostnader. Dessa ökningar är de högsta på flera år.

Beskedet om prisökningen kommer i en tid då ekonomier världen över kämpar med hög inflation, en levnadskostnadskris och stigande exportkostnader för producenter. Odlarna upplevde höga kostnader redan under 2021 – men de har fortsatt att öka exponentiellt under 2022.

– Odlarna kan omöjligtvis bära den här ekonomiska bördan själva. Det är avgörande att alla aktörer i leverantörskedjan tar sitt ansvar. Här i Sverige kan livsmedelskedjor, offentliga inköpare och konsumenter bidra till att bananodlarna kan täcka sina kostnader för en hållbar produktion, säger Cecilia Ceder, vd för Fairtrade Sverige.

Ökade produktionskostnader

Uppgifter som Fairtrade samlat in från ett stort antal Fairtrade-certifierade bananodlingar visar att priserna för produktion har stigit sedan 2021. Kostnaden för gödningsmedel har ökat med 70 procent, för bränsle med 39 procent och för lastpallar och plastförpackningar med mer än 20 procent. Kostnaderna för fyra andra viktiga insatsvaror och tjänster – arbetskraft, kartonglådor, inrikesfrakt och hamnavgifter – har också ökat.

Det nya minimipriset träder i kraft den 1 januari 2023. De olika parterna i handelskedjan håller nu på att förhandla om kontrakt för 2023.

För första gången publicerar Fairtrade också kostnader för åtta viktiga insatsvaror och tjänster som behövs för bananproduktion, för varje producentland. Detta ger insyn i de kostnader som ligger bakom de nya minimipriserna och kommer att hjälpa berörda parter att bättre förhandla om sina kontrakt.

– Vi uppmanar köpare och återförsäljare att stå på odlarnas och de anställdas sida och fortsätta att köpa Fairtrade-bananer. Och vi ber dem att förbinda sig till delat ansvar och hållbara priser, för att stoppa denna fortsatta ”race to the bottom” och se till att bananodlarna kan fortsätta att bedriva sin verksamhet, säger Silvia Campos, Fairtrades seniora rådgivare inom bananer.

Fairtrade är den enda certifieringen med ett minimipris – ett viktigt skyddsnät för producenterna. Fairtrade ser årligen över sina minimipriser för bananer i samråd med producenter och köpare.

De nya minimipriserna för bananer finns publicerad i en tabell över olika råvaror.

Dela