Meny
Hand i en korg med kaffebär.
Prissvängningarna på kaffe riskerar odlares möjligheter till en inkomst som går att leva på. Därför införs ett referenspris för levnadsinkomst. Foto: Brahmantyo Putra/Fairtrade/Fairpicture

Så ska kaffeodlare i Indonesien få bättre betalt

Fairtrade inför ett nytt referenspris för levnadsinkomst för indonesiska kaffeodlare. Referenspriset är en del av ett pågående globalt arbete för att skydda odlare från prissvängningar och ge dem möjlighet att uppnå en hållbar försörjning.

Kaffe från Acehs högland på den indonesiska ön Sumatra är världsberömt för sin kvalitet, fyllighet och ekologiska produktion. Trots det har de som odlar kaffet en svår ekonomisk situation. Fairtrades egna undersökningar från 2020 visar att Fairtrade-odlarna Aceh i genomsnitt bara tjänade 40 procent av en levnadsinkomst.

– För oss är kaffeodling den enda källan till försörjning. Vi lever på de inkomsterna, berättar Ara Siberani, ordförande för det Fairtrade-certifierade kooperativet Arinagata.

Nu – när den globala pristrenden pekar uppåt – inför Fairtrade ett referenspris för levnadsinkomst på kaffe.

– Den nuvarande boomen med höga priser på kaffemarknaden är uppmuntrande. Den visar att odlarna verkligen kan få mer betalt, säger Carla Veldhuyzen van Zanten, senior rådgivare för hållbara försörjnings­möjligheter på Fairtrade International.

Prissvängningar ständigt närvarande

Trots stigande världsmarknadspriser sedan 2020 är Fairtrades nya referenspris för levnadsinkomst, 0,95 US-dollar per kilo kaffebär, cirka 26 procent högre än de nuvarande marknadspriserna för Aceh-kaffe. Och även om kaffepriset är högt just nu är prissvängningar en ständigt närvarande faktor för odlare. Det är något som riskerar deras möjligheter till en inkomst som går att leva på. Därmed ökar risken för fattigdom.

– Prissvängningarna innebär att odlarna inte kan vara säkra på att alla investeringar i kaffeodlingen i dag kommer att ge resultat i framtiden, säger Carla Veldhuyzen van Zanten.

Odlarna behöver ett pris som de kan räkna med.

Carla Veldhuyzen van Zanten, Fairtrade International

Arbetet med att ta fram referenspriset initierades av Fairtrade som bjöd in olika aktörer till ett rundabordssamtal. Där deltog Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), indonesiska kaffeforskare samt representanter för odlare, industri och regering.

– Odlarna behöver ett pris som de kan räkna med. Därför rådfrågade vi experter från den indonesiska kaffeindustrin och odlare för att fastställa ett mål för en hållbar avkastning. Utifrån det beräknade vi det pris som odlarna behöver få för att kunna bedriva ett hållbart jordbruk och samtidigt få en anständig levnadsnivå, berättar Carla Veldhuyzen van Zanten.

Företagen behöver ta ansvar

Dialogen tydliggjorde också behovet av att öka produktiviteten och att diversifiera odlarnas inkomster.

Att synliggöra allt som krävs för att nå en levnadsinkomst är ett första steg i arbetet. Det menar Erwin Novianto, sydostasienchef för Fairtrade Network of Asia and Pacific Producers (NAPP).

– Nu behöver även företagen ta sitt ansvar för att möjliggöra en levnadsinkomst i sina leveranskedjor, både i dag och i framtiden. Om odlarna inte kan försörja sina familjer, hur ska de då kunna investera i sina odlingar för att säkerställa en hållbar, högkvalitativ och klimatsäker kaffeproduktion i framtiden?

Ara Siberani, ordförande för det Fairtrade-certifierade kooperativet Arinagata tillägger:

– Som odlare förtjänar vi att leva ett anständigt liv, likt människor i andra yrken. Vi uppmanar konsumenter, regeringar och intressenter att stötta oss i att få mer gynnsamma förutsättningar – för våra barns framtids skull och för en hållbar kaffeodling.

Fakta
Levnadsinkomst är den inkomst som behövs för att ett hushåll ska ha råd med anständigt boende, näringsriktig mat, utbildning, hälsovård och annat nödvändigt. Referenspriset för en levnadsinkomst är baserat på vad odlarna behöver få betalt för att uppnå en levnadsinkomst och kunna investera i hållbara jordbruksmetoder när andra nyckelparametrar, till exempel en hållbar avkastning, är uppfyllda. När det gäller Aceh-kaffet är referenspriset även baserat på ekologisk produktion.

Referenspriset för levnadsinkomst är inte att förväxla med Fairtrades minimipris som beräknas utifrån andra faktorer. Det är olika priser med olika syften. Minimipriset är den lägstanivå som odlare och köpare utgår från i förhandlingar och beräknas på exportpriset på råkaffe. Det frivilliga referenspriset för levnadsinkomst för just indonesiska kaffeodlare är högre och är baserat på priset för kaffebären. Minimipriset är obligatoriskt medan referenspriset är frivilligt. Läs om de beräkningar som används för att fastställa referenspriserna för levnadsinkomst på kaffe i Aceh.

Fairtrade planerar fler projekt för levnadsinkomster tillsammans med kaffeföretag och producentorganisationer för att minska inkomstklyftorna, till exempel genom att optimera avkastning eller diversifiera inkomster.

Tidigare har Fairtrade fastställt referenspriser för kakao och vanilj och 2021 lanserade Fairtrade det första referenspriset för levnadsinkomster på kaffe i Colombia. Sedan 2017 har Fairtrade drivit en kampanj för odlares rätt till en levnadsinkomst. Fairtrade tillhandahåller vägledning och ett ramverk för att stötta kommersiella samarbetspartners som väljer att betala de högre priserna som en del av arbetet för levnadsinkomst.

Dela