fbpx
Meny
Kvinna som håller i check från Svenska Postkodlotteriet.
Foto: Fairtrade Sverige

Stort tack till alla lottköpare i Svenska Postkodlotteriet!

Föreningen för Fairtrade Sverige får stöd från Svenska Postkodlotteriet med fem miljoner kronor för 2022. Pengarna möjliggör viktiga satsningar inom områden som barns rättigheter, jämställdhet och levnadsinkomst.

Närmare en miljon människor i Sverige – vart femte hushåll – är med i Svenska Postkodlotteriet, där överskottet från lottförsäljningen går till att stötta civilsamhället.

Tack vare alla lottköpare har Fairtrade kunnat fortsätta arbeta för en mer hållbar världshandel.

Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige

I år delar 59 ideella organisationer på över en miljard kronor i icke-öronmärkt stöd. Föreningen för Fairtrade Sverige får ta emot fem miljoner kronor.

– Tack vare alla lottköpare har Fairtrade kunnat fortsätta arbeta för en mer hållbar världshandel, bland annat har kakaoodlare i Ghana fått utbildning i frågor om barns rättigheter, i syfte att motverka barnarbete. Så – era lotter gör skillnad! säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Projekt som stärker barns rättigheter

Det är åttonde året i rad som Fairtrade Sverige får ta del av Postkodlotteriets utdelning av lotteriöverskottet. Tidigare år har Fairtrade exempelvis använt medlen till att finansiera Cocoa Child Protection Project i Ghana.

I projektet har insatser gjorts för att stärka barns rättigheter. Bland har personer med ledande positioner i samhället och skolpersonal fått utbildning i att identifiera risker för barnarbete, arbeta mot våld mot barn i skolan och att främja en säker skolmiljö.

Sprider kunskap om hållbar handel

Fairtrade Sveriges verksamhet består av en förening och ett bolag. Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell förening som till största delen finansieras av externt stöd. Tack vare bidragsgivare som Postkodlotteriet kan föreningen fortsätta att sprida kunskap om hållbar handel till konsumenter och företag. Det gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, som genom Fairtrade får möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar försörjning och själva bestämma över sin framtid.

Dela