fbpx
Meny
Svenskar världsbäst på Fairtrade-vin
De argentinska bergen lämpar sig bra för odling av premiumdruvor. Foto: La Riojana/Giertz

Svenskar världsbäst på Fairtrade-vin

Svenskarna konsumerar mest Fairtrade-vin per capita i världen. Ungefär en tredjedel kommer från Argentina där trendiga höghöjdsviner och ekologisk odling bidrar till en spännande utveckling av vinproduktionen. Men trots moderniseringen i branschen finns stora utmaningar med osäkra anställningar och låga löner.

I Sverige dricker vi nästan dubbelt så mycket Fairtrade-vin per capita som britterna – och viner från Argentina står för en betydande del av konsumtionen. Argentina är känt för sina högt belägna vingårdar längs bergskedjan Anderna. I den nordliga provinsen Salta ligger de på upp till 3 000 meters höjd. Här har odlarna lyckats med landets två signaturdruvor malbec och torrontés, och det är ett av de områdena där utvecklingen av premiumvin går fortast. Andra generationens vinodlare har tagit över efter sina föräldrar och är intresserade av att prova nya metoder och modernisera jordbruket. Därför har det hänt mycket på kort tid och kvaliteten på vinerna har förfinats.

Argentina producerar också en exceptionellt stor andel ekologiska viner, mycket på grund av det gynnsamma klimatet. Majoriteten av alla etiskt märkta viner från Argentina är också ekologiska.

Men samtidigt tampas branschen fortfarande med en rad utmaningar.

Dåliga arbetsvillkor i en föränderlig bransch

Anställningsvillkoren är ofta mycket dåliga. På många håll förekommer förbud mot att anställda organiserar sig fackligt, osäkra anställningar och extremt låga löner. Själva arbetet är också slitsamt och ganska tungt, och innefattar ofta arbete i sol och hög värme. Eftersom odlingen är säsongsbetonad krävs mycket arbetskraft vid specifika tillfällen, varför det är vanligt med tillfälliga anställningar. Säsongsanställda inom vinindustrin tenderar ha ännu sämre villkor och otrygga levnadsförhållanden. I Argentina har konkurrensen om arbetstillfällen också blivit större på grund av att migrantarbetare från grannlandet Bolivia söker jobb på odlingarna, och accepterar ännu lägre betalningar, vilket lett till ökad lönedumpning i branschen. Därför spelar valet av vin i butik verkligen roll.

– Svenskarnas val av Fairtrade-märkta viner gör stor skillnad för anställda på plantager i länder med utbredd fattigdom, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Genom Fairtrade får odlarna tillgång till exportmarknaden och en bättre betalning för sina viner – och anställda får en tryggare försörjning. Dessutom finns kriterier som anger att anställda har rätt att organisera sig och göra sin röst hörd på arbetsplatsen. Barnarbete och diskriminering är förbjudet och krav på rätt skyddsutrustning på fält gäller. Anställda har också rätt till semester och föräldraledighet.

Fairtrade-vin bygger framtiden

De flesta Fairtrade-certifierade vinproducenterna är organiserade i kooperativ, där varje medlem är med och äger kooperativet. Det ger större möjligheter till medbestämmande och minskar varje enskild medlems sårbarhet vid till exempel extremväder. Det största vinkooperativet heter La Riojana och består av 500 vinodlande familjer. Kooperativet var också det första i Argentina att Fairtrade-certifiera sig år 2006.

Vid La Riojana har man bland annat använt Fairtrade-premien, det vill säga den extra summa pengar som genereras till medlemmarna vid försäljning, till att förse en hel by med rinnande vatten. Dessutom har odlarna öppnat en sjukvårdsklinik och startat en av de mest populära jordbrukstekniska skolorna i hela norra Argentina.

Allt detta till stor del tack vare svenska konsumenters val att köpa etiskt vin.

– Det är verkligen hoppfullt att så många konsumenter värnar en vinproduktion med respekt för mänskliga rättigheter och miljö, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Tre argentinska Fairtrade-viner:
1. Artesano de Argento – Organic Fairtrade White Malbec
2. Don David – Red Blend
3. Ecologica Familias Reserve – Shiraz Malbec

Dela