fbpx
Meny
Tryggare familjeekonomi i kristider bland Fairtrade-odlare visar ny studie
Bananer från kooperativet APBOSMAM redo för export. Foto: Ángela Ponce

Tryggare familjeekonomi i kristider bland Fairtrade-odlare visar ny studie

Ökade inkomster och starkare kooperativ – så skiljer sig villkoren för Fairtrade-odlare, jämfört med odlare inom konventionellt jordbruk visar ny studie. 

Under globala kriser har Fairtrade-odlare bättre förutsättningar än andra odlare när det gäller ekonomisk motståndskraft, socialt välbefinnande, miljömässig hållbarhet och en bra drift av kooperativen. En ny studie gjord av Mainlevel Consulting på uppdrag av Fairtrade i Tyskland och Schweiz, visar att Fairtrades kriterier, prissättning och producentstöd har en positiv påverkan på certifierade odlare och deras samhällen, jämfört med icke-certifierade odlare. Skillnaden är särskilt påtaglig i kristider.

Författarna till studien har studerat fem Fairtrade-certifierade kooperativ under det senaste decenniet. På så sätt har de fått insikt i odlarnas perspektiv och föränderliga förhållanden. Kooperativen – ett kakaokooperativ i Ghana och ett kaffekooperativ och tre banankooperativ i Peru – analyserades och jämfördes med likvärdiga icke-certifierade producenter.

Förbättringar i odlarnas familjeekonomi

Studien visar förbättringar i Fairtrade-odlarnas familjeekonomi: inkomsterna och sparandet ökade och skyddsnäten var starkare. Kaffeodlare i det Fairtrade-certifierade kaffekooperativet La Florida i Peru rapporterade att de tjänade 50 procent mer än odlare som inte var Fairtrade-certifierade. 

– I kristider blir det uppenbart att Fairtrade ökar odlarnas ekonomiska motståndskraft och hjälper dem att fortsätta sitt yrke. Fairtrades minimipris och premie utgör ett viktigt skyddsnät för odlare, deras producentorganisationer och så småningom även deras samhällen, säger Tatjana Mauthofer, medförfattare till studien.

Enligt studien sträcker sig Fairtrades positiva inverkan bortom ekonomisk välfärd. Fairtrade-kooperativen visade sig även vara starkare när det gäller god förvaltning. Och de utmärker sig när det gäller transparens och demokratiskt beslutsfattande. Studieförfattarna konstaterar att god förvaltning möjliggör hållbarhet, eftersom kooperativen måste fatta och genomföra beslut gällande miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor.  

Klimatförändringar och låga priser

Samtidigt identifierade författarna också stora utmaningar som kan urholka de vinster som Fairtrade-odlarna har uppnått och som hotar deras försörjning. Tatjana Mauthofer påpekar att fördelarna med Fairtrade riskerar att gå förlorade till följd av den ”dystra verkligheten”. Odlarna står inför svåra utmaningar så som klimatförändringar, coronapandemin och allt för låga priser på råvaror.

I studien konstateras att effekterna av klimatförändringarna tvingar odlarna att snabbt anpassa sig och diversifiera sina inkomstkällor och införa klimatvänliga jordbruksmetoder. Men ofta saknas det välbehövliga ekonomiska stödet utifrån. Både klimatförändringarna och pandemin har inneburit ökade ekonomiska påfrestningar och minskad försäljning för en del odlare. Samtidigt har kostnaderna för gödningsmedel och transporter gått upp.

För att utveckla arbetet med en hållbar försörjning och säkerställa en framtid för populära råvaror rekommenderas en rad åtgärder. I rapporten uppmanas aktörer i leverantörskedjan att finansiera åtgärder för klimatanpassning, betala högre priser och stödja odlarna i inkomstdiversifiering.

Enligt studien spelar Fairtrade en central roll för att mobilisera aktörer och finansiering och för att öka klimatmedvetenheten. Därför uppmanas Fairtrade att fortsätta stödja klimatanpassningsprojekt och att skapa medvetenhet hos återförsäljare och konsumenter.

– Samtidigt bör de aktörer i leveranskedjan som har ett fortsatt affärsintresse av att köpa jordbruksprodukter skyndsamt utöka sitt ansvar och stödja kooperativ och producenter i genomförandet av åtgärder för klimatanpassning, säger Tatiana Mauthofer.

Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige, kommenterar studien:

– I en tid då världsekonomin är i gungning känns det särskilt positivt att se att Fairtrade ger ökad ekonomisk trygghet. Studien visar också svenska konsumenter att deras hållbara val gör stor skillnad för människor i länder med utbredd fattigdom.

Dela