fbpx
Meny
En odlare från kaffekooperativet Arinagata i Indonesien breder ut kaffebönor för torkning. Foto: Napp

Fairtrade stärker odlarnas skydd mot framtida prisfall

Nu stärker Fairtrade kaffeodlarnas skydd mot framtida prisfall. Beslutet välkomnas av tusentals småskaliga odlare i en tid präglad av ekonomisk instabilitet och eskalerande klimatförändringar.

Priset som världens kaffeodlare får betalt för sina bönor varierar kraftigt. Det kan ligga relativt högt – vilket det gjort det senaste året – för att sedan rasa till nivåer så låga att odlarna inte ens får täckning för sina produktionskostnader.

– Ett stärkt skydd mot prissvängningar ger odlarna bättre möjligheter att försörja sina familjer och klimatanpassa jordbruket även i tuffare tider, säger Elisabet Lim, kaffeansvarig på Fairtrade Sverige.

Förändringen innebär en höjning av Fairtrades minimipris för kaffe, för att odlarna ska ha råd att bedriva ett hållbart jordbruk även om världsmarknadspriset på kaffe rasar. Minimipriset gäller bara när världsmarknadspriset ligger så lågt att odlarna riskerar att gå back på sin produktion. När världsmarknadspriset är högt – som nu – är det i stället det priset som odlarna får.

Minimipriset för den vanligaste kaffesorten, arabica, höjs med 29 procent och för robusta höjs det med 19 procent.

Ökade produktionskostnader

Den senaste gången som Fairtrade reviderade minimipriset på kaffe var 2011. Sedan dess har produktionskostnaderna ökat kraftigt – och det är också därför behovet av en förändring är så stort.

– De nya priserna återspeglar odlarnas ökade kostnader för bland annat gödningsmedel, bränsle, logistik och arbetskraft, säger Elisabet Lim.

Utöver en höjning av minimipriset höjer Fairtrade också prispåslaget till alla odlare som bedriver ekologiskt jordbruk. De kommer nu att få 33 procent mer för sitt kaffe. Anledningen är att deras kostnader ökat kraftigt – bland annat på grund av högre kostnader för arbetskraft inom ekologiskt jordbruk.

Skydd mot prisfall viktigt för kaffets framtid

– Utmaningarna som världens kaffeodlare står inför i dag är inte bara ett hot mot deras möjligheter att försörja sina familjer. de är också ett hot mot vår framtida kaffekonsumtion.

Många kaffeodlare har valt att lämnat sina gårdar och unga människor ser ingen framtid i branschen. Avgörande för att vi ska kunna dricka kaffe även i framtiden är att odlarna får en betalning som gör att de kan satsa på ett hållbart jordbruk och att den unga generationen vill ta över – för att de ser att det finns en framtid i kaffe.

Dela