Meny
Hotet mot kaffe eskalerar – oro över klimat och låga priser
Foto: Anna-Maria Langer

Hotet mot kaffe eskalerar – oro över klimat och låga priser

Hotet mot svenskarnas favoritdryck blir alltmer påtagligt, visar ny rapport. Klimatförändringarnas påverkan på kaffe eskalerar – och odlare vittnar om hur extremväder och osäker betalning försvårar produktionen. Samtidigt väljer allt färre svenskar hållbart producerat kaffe.
– Vill vi fortsätta dricka kaffe i framtiden måste vi också börja betala kaffets verkliga pris, säger Cecilia Ceder, vd för Fairtrade Sverige.

Klimatforskare har länge varnat för att den odlingsbara marken för kaffe riskerar att halveras till år 2050. Samtidigt väntas den globala efterfrågan på kaffe öka med hundra procent under samma period.

– Det här är en ekvation som inte går ihop. För att vi ska kunna fortsätta dricka kaffe måste odlarna ha råd att anpassa jordbruket till det förändrade klimatet – och då måste de också få bättre betalt, säger Cecilia Ceder.

Rapporten ”Blir det någon påtår 2050”, som Fairtrade Sverige släpper i dag, beskriver hur klimatförändringarna inte bara utgör ett hot mot framtidens kaffeproduktion utan även påverkar dagens odlingar. I en enkät bland kaffeodlare i Latinamerika svarar samtliga att problemen har blivit värre de senaste fem åren. Nio av tio förutspår att kaffeodling kommer att bli ännu svårare till år 2050 – främst på grund av klimatförändringar och en osäker prissättning.

Prispress omöjliggör klimatinvesteringar

Inkomstnivåerna är avgörande för att småskaliga kaffeodlare ska ha möjlighet att investera i klimatanpassning och ett mer miljömässigt hållbart jordbruk. Enligt forskare som studerat klimatförändringarnas påverkan på jordbruket innebär prispressen på kaffe att odlare i början av värdekedjan får svårt att investera i de mest basala klimatåtgärderna.

– Om vi inte förbättrar förutsättningarna för att producera kaffe så kommer jakten på låga priser i stället att leda till det motsatta: att kaffet blir betydligt dyrare. Dagens kampanjpriser på kaffe bidrar tyvärr till att ge en falsk bild av kaffets verkliga pris, säger Cecilia Ceder.

I dag säljs 66 procent av allt kaffe i svensk dagligvaruhandel till extrapris på kampanj. Men dessa erbjudanden inkluderar sällan hållbart certifierat kaffe som odlaren fått bättre betalt för, exempelvis Fairtrade. Under inflationsåret 2022 var bara var elfte kopp kaffe Fairtrade-märkt, att jämföra med var tionde kopp året innan.

Fakta – kaffe och klimat
Ungefär 25 miljoner småskaliga odlare producerar 70–80 procent av världens kaffe.  Den senaste IPCC-rapporten lyfter småskaliga odlare som en av de mest sårbara grupperna när det gäller klimatförändringar.
Kaffe är en klimatkänslig gröda som de senaste åren blivit utsatt för allt större negativ påverkan. Ny forskning visar att frekvensen av ”klimatrisker” (suboptimala odlingsförhållanden på grund av extrema fenomen) ökade mellan 1980 och 2020 – framför allt mellan 2010 och 2020.

Dela