fbpx
Meny
Kaffebär
Foto: Dennis Salazar Gonzales

Nytt verktyg ska hjälpa företag hantera miljö- och människorättsrisker

Barnarbete, avskogning och undermåliga arbetsförhållanden är vanliga problem i de globala leverantörskedjorna. Nu får företag hjälp att identifiera den typen av risker – och därmed bättre möjligheter att hantera dem. Ett nytt verktyg framtaget av Fairtrade, kartlägger de grundläggande orsakerna bakom de största miljö- och människorättsriskerna i 129 länder.

– För att företag ska kunna hantera risker i sina leverantörskedjor måste de först identifiera dem. Och det är just vad det nya verktyget ska hjälpa till med, säger Amira Malik Miller, policyansvarig på Fairtrade Sverige.

Globalt står jordbruket för 70 procent av all färskvattenanvändning. Det kan också kopplas till mellan 90 och 99 procent av all avskogning i tropikerna. Dessutom ökar barnarbete runt om i världen och en fjärdedel av alla som arbetar inom jordbrukssektorn lever i extrem fattigdom. För att företag ska kunna säkerställa hållbara leverantörskedjor behöver de därför göra noggranna riskbedömningar och samarbeta med de människor berörda av deras verksamhet.

Det nyligen lanserade verktyget visualiserar de största miljö- och människorättsriskerna kopplade till jordbruksprodukter och länder med särskilt stora utmaningar.

– Verktyget visar hur de här riskerna är tätt sammanlänkade med deras grundorsaker, exempelvis fattigdom, ojämlikhet och exploatering, säger Amira Malik Miller.

Ett stöd till aktörer i globala leverantörskedjor

Initialt omfattar verktyget – som är formgivet som en världskarta – kaffe, kakao, bananer, vindruvor och honung. Den kommer att utvidgas till fler riskprodukter, däribland bomull, under kommande månader.

Verktyget ska fungera som ett stöd i riskbedömningen för alla aktörer i de globala leverantörskedjorna: från organisationer som företräder odlare och jordbruksanställda till återförsäljare och varumärken.  I och med den lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (human rights due diligence) som är på gång inom EU kommer europeiska företag i allt högre grad att bli skyldiga att förebygga, mildra och åtgärda de största riskerna i sina värdekedjor.

– Riskkartan kan underlätta en öppen dialog mellan aktörerna i värdekedjan och hjälpa företagen att ta fram effektiva åtgärder för att hantera de största riskerna och undvika ytterligare skador på jordbrukssamhällen och planeten, säger Marike de Peña, ordförande för Fairtrades producentnätverk i Latinamerika och Karibien.

Att vara öppen och transparent med människorätts- och miljöproblem kan samtidigt vara riskabelt för odlare och anställda. Om företagen inte är beredda att ta sin del av ansvaret kan de välja att flytta verksamheten i stället för att, tillsammans med odlare och anställda, minska och hantera riskerna.

– Att ignorera risker har aldrig fått dem att försvinna. Därför uppmanar vi alla företag att använda den nya kartan som en möjlighet att inleda en dialog med odlare och anställda och vidta konkreta åtgärder för att göra de globala värdekedjorna mer hållbara, säger Amira Malik Miller.

Fakta om verktyget
I verktyget kartläggs olika frågor som företag behöver ta itu med för att säkerställa hållbara leverantörstjänster. Det handlar exempelvis om klimatförändringar, biologisk mångfald, rättighetsfrågor, tvångsarbete, levnadslön och levnadsinkomst. Verktyget omfattar riskprodukterna kaffe, kakao, bananer, vindruvor och honung. Framöver kommer det även att innehålla information om bland annat blommor, bomull, nötter honung och guld.

Dela