Meny
<strong>Satsningar på sockerodling kan motverka fattigdom</strong>
Odlare vid Kasinthula Farm Growers deltar i fokusgrupper för att definiera fattigdom. Foto: Lisa Marie Pyka

Satsningar på sockerodling kan motverka fattigdom

Erfarenheter från Malawi och Mauritius visar att en hållbar produktion av rörsocker kan vara ett effektivt sätt att motverka fattigdom. Fairtrade främjar sambandet och bidrar till stärkta lokalsamhällen och mer stabila inkomster, enligt två nya studier.

I en studie från 2022 får odlare från två Fairtrade-certifierade sockerrörskooperativ i Malawi själva definiera nio sätt att mäta fattigdom. Genom fokuserade gruppdiskussioner kommer de fram till att de tydligaste indikatorerna på fattigdom är: bostäder i dåligt skick, otillräcklig tillgång eller kvalitet på mat, avsaknad av boskap och fordon för att underlätta arbetet samt brist på elektricitet, dricksvatten, utbildning, finansiell kapacitet och sjukvård.

Odlarna får sedan självskatta om Fairtrade på något vis bidrar till positiv utveckling inom de nio områdena. Svaren är i samtliga fall positiva. Bland annat har odlarna använt Fairtrade-premien för att förbättra sina golv och köpa möbler till sina bostäder.

– Majoriteten av odlare har bättre bostäder nu på grund av Fairtrade, säger Charles Chavi på Kasinthula Cane Growers i Malawi.

Fakta: Sockerodling i Malawi
Malawi i sydvästra Afrika är helt beroende av jordbruk för sin ekonomi, främst tobak och te. Socker kommer på tredjeplats och har definierats av landets regering som en gröda man vill satsa mer på för att motverka fattigdom och skapa en bredare mångfald av inkomstkällor. Minskad fattigdom är av högsta prioritet för Malawi, som tillhör ett av världens fattigaste länder, med mer än hälften av befolkningen i fattigdom, enligt Världsbanken.

Fairtrade-premien gynnar hela samhällen

Odlarna har även investerat i en ambulans, dragit elledningar och borrat vattenbrunnar i byarna. Elever i hela lokalsamhället kan nu studera med läslampor på kvällarna, det finns rent vatten att dricka och det går att förvara färsk mat och kall dryck i kylskåp. Den förbättrade kvaliteten på vatten har också hjälpt mot de tidigare regelbundna utbrotten av kolera.

Ett av kooperativen har använt Fairtrade-premien till att bygga en skola, där 840 barn från hela byn nu går.

En mångfald av inkomster

Socker är den största inkomstkällan för många av odlarna, men de flesta måste ändå ha andra inkomster vid sidan av för att få ihop tillräckligt med pengar. En anledning till det är att de inte får allt sitt socker sålt som Fairtrade-märkt. Trots att de odlar sockerrören enligt Fairtrades kriterier måste de sälja delar av sin skörd som konventionellt socker, och går då miste om de fördelar som Fairtrade för med sig. Därför är många av odlarna överens om att efterfrågan på Fairtrade-certifierat socker måste öka. Fairtrade uppmuntrar också till att diversifiera sitt jordbruk och sin inkomst genom att även odla andra grödor. Många av odlarna har därför valt att odla majs, bomull och ris. På det viset står de inte helt handfallna om sockerskörden ett år blir dålig.

Studien utfördes mellan juli och december 2022 av konsult Lisa Marie P, på uppdrag av Fairtrade International.

Bymöte för att rösta om dragningen av elledningar. Foto: Lisa Marie Pyka

Fairtrade och socker
Fairtrade certifierar småskaliga sockerodlare i ett 20-tal länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Odlarna behöver vara organiserade i kooperativ, eftersom det ger en större tillgång den internationella marknaden och främjar gemensamt beslutsfattande.

Till skillnad från andra råvaror sätter Fairtrade inget minimipris på socker, på grund av en mycket komplicerad och ofta skev prissättning på den globala sockermarknaden. Men försäljningen av ett ton Fairtrade-socker genererar 60 amerikanska dollar i Fairtrade-premie, eller 80 om det dessutom är ekologiskt. Det är pengar som odlarna själva väljer hur de vill investera, lokalt i sina byar eller i jordbruket. År 2020 fick Fairtrade-certifierade sockerodlare över sex miljoner amerikanska dollar i premiepengar.

Ökad motståndskraft på Mauritius

Ett annat sockerodlande land är Mauritius. Därifrån kom i mars 2023 en studie utförd av Agricane Consulting, på uppdrag av Fairtrade. Här har forskarna utgått från intervjuer med odlare och andra aktörer i sockrets värdekedja. Dessutom har enkäter skickats ut till olika sockerodlande hushåll – både Fairtrade-certifierade och konventionella.

Studien visar att Fairtrade påverkar odlarkooperativen positivt utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Bland annat stödjer certifieringen odlarnas motståndskraft, vilket i sin tur har ökat de Fairtrade-certifierade sockerodlarnas optimism kring sitt yrke. Odlarna upplever också en minskad påverkan vid ekonomiska chocker jämfört med deras icke-certifierade motparter. Dessutom har Fairtrade bidragit till större medvetenhet om klimatförändringarna och behovet av förbättrade jordbruksmetoder.

Kooperativen har använt Fairtrade-premien till att köpa in biogödsel för mer miljövänlig odling, investerat i lokala skolor samt riktat ekonomisk hjälp till byns äldre och funktionsvarierade.  

Fakta: Sockerodling på Mauritius
Mauritius utanför Madagaskar har haft en imponerande historia med att minska extrem fattigdom de senaste decennierna, och sockerodling anses ha spelat en central roll i den snabba ekonomiska tillväxten. Nu beräknas omkring två procent av befolkningen leva under fattigdomsgränsen, enligt Världsbanken. Men på senare tid har klimatförändringarna lett till en minskad sockerproduktion – särskilt bland småskaliga odlare.

Dela