fbpx
Meny
Stärkt skydd för mänskliga rättigheter och miljö i Fairtrades nya kakao-kriterier
Foto: Mohamed Aly Diabaté

Stärkt skydd för mänskliga rättigheter och miljö i Fairtrades nya kakao-kriterier

Fairtrades kakao-kriterier har uppdaterats med ett ökat skydd för mänskliga rättigheter och mer fokus på spårbarhet och levnadsinkomster. Dessutom introduceras en rad åtgärder mot avskogning.

De internationella Fairtrade-kriterierna för olika råvaror utvärderas och uppdateras löpande. Det sker genom en omfattande process med konsultationsrundor, där alla nyckelaktörer inom Fairtrade-systemet deltar, inklusive odlare och anställda. Odlarna har också 50 procent av rösterna när kriterierna sedan ska klubbas igenom.

Målet med de nya kakao-kriterierna är att hitta en balans mellan robusta krav, regionala prioriteringar och en mer jämlik ansvarsfördelning mellan odlare och kommersiella aktörer.

– Uppdateringen reflekterar vår vilja att hela tiden komma framåt, med målet att förhindra barnarbete och avskogning. Samtidigt stärker Fairtrades nya kakao-kriterier vårt stöd till odlarna och möjliggör för dem att själva leda omställningen till en mer hållbar framtid. Det säger Sam Dormer, global produktansvarig för kakao på Fairtrade International.

Ökat fokus på avskogning, HREDD och spårbarhet

De nya kriterierna innehåller starkare krav på att motverka avskogning med hjälp av bland annat kartläggning genom geo-lokalisering, som ska rapporteras till Fairtrade. Fairtrade-certifierade kakaokooperativ förväntas aktivt uppmärksamma sina medlemmar på riskerna med avskogning. Dessutom ska de i större utsträckning använda sig av jordbruksmetoder som har en positiv påverkan på miljön.

Vad gäller tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om mänskliga rättigheter och miljö, så kallad HREDD, är tanken att odlarna ska få en tydligare roll i implementerandet av due diligence-processer. Särskilt när det gäller barnarbete, som är en välkänd riskfaktor inom kakaoproduktion. Här ökar kraven på att odlare ska övervaka och åtgärda eventuella risker kopplade till barnarbete. Också kraven för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor har blivit starkare, bland annat genom att tillgången till utbildning blir mer jämlik.

Också när det gäller spårbarhet och transparens stärks kraven. Bland annat kommer kooperativen nu att spåra sina inköp från varje enskild odlare. Den möjligheten blir allt viktigare för kakaoodlare – både för att de själva ska kunna få en överblick över sin produktion och för att de ska kunna försäkra sina köpare om att allt har gått rätt till i produktionen.

Regional anpassning och delat ansvar

Många av förändringarna fokuserar specifikt på Afrika och Asien, och ibland till och med på landnivå på Elfenbenskusten och Ghana. Det är regioner där risken är extra stor att kakaoproduktionen negativt påverkar mänskliga rättigheter. De uppdaterade kriterierna hjälper också odlarna att förbereda sig för andra nära förestående kravställningar, till exempel i samband med HREDD-lagstiftning på EU-nivå. Det finns också ett tydligt fokus på jämlik ansvarsfördelning mellan odlare och kommersiella aktörer, där företag uppmanas stötta odlarna med att förebygga barnarbete och avskogning.

Nytt program mot barn- och tvångsarbete

I samband med att Fairtrades kakao-kriterier uppdateras introduceras också ett nytt program för att motverka förekomsten av barn- och tvångsarbete. Programmet lanseras med omkring 450 000 euro i finansiering och har stor potential att växa genom bidrag från kommersiella och andra aktörer:

– Under konsultationsrundan var många tydliga med att vi behöver stödja odlarna i deras arbete för att skydda de mänskliga rättigheterna. Programmet kommer bland annat att bidra till att kakaoodlare från Elfenbenskusten och Ghana kan implementera kvalitativa åtgärder för att förebygga och åtgärda barn- och tvångsarbete, något som det ställs krav på i kriterierna, säger Sam Dormer.

Dela