Meny
Uppsala – Årets Fairtrade City igen
Uppsala blev 2023 Årets Fairtrade City för andra gången. Foto: Uppsala kommun

Uppsala – Årets Fairtrade City igen

I konkurrens med ett 40-tal andra städer tilldelas Uppsala Årets Fairtrade City för andra gången. Kommunen prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete för en hållbar och etisk konsumtion som värnar mänskliga rättigheter och sitt nära samarbete med det lokala näringslivet och de som bor och verkar i staden.

– Vi har bestämt oss för att vara ledande i arbetet för en rättvis och hållbar värld. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Det här ger oss extra energi för att fortsätta ta till vara på det stora engagemanget som finns bland Uppsalaborna, gamla som unga. Vi är många som vill ha en rättvisare värld och det är tillsammans som vi kan lyckas, säger Eva Christiernin (S), ordförande i styrgruppen för Uppsala Fairtrade City.

I motiveringen till utmärkelsen finns flera exempel på Uppsalas arbete. Andelen rättvist handlade produkter i kommunen är hög och det finns ambitiösa mål om att andelen rättvist handlade produkter inom offentlig upphandling ska öka. Det har också genomförts ett omfattande arbete för att sprida information och skapa engagemang bland invånare och det lokala näringslivet.

– Uppsala visar vägen för hur lokalt hållbarhetsarbete kan göra stor skillnad globalt. Utöver etiska inköp av riskråvaror så som kaffe och kakao pågår ett kreativt och långsiktigt samarbete med civilsamhälle och lokala näringsliv för att lyfta vikten av hållbar handel och etisk konsumtion, säger Anneli Örtqvist, ansvarig för diplomeringen på Fairtrade Sverige.

Fairtrade City är en diplomering och ett nätverk av kommuner som aktivt verkar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Det innebär att Uppsala kommun och lokala aktörer jobbar tillsammans för mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen. Uppsala har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2015. Det är nu andra gången som Uppsala får utmärkelsen Årets Fairtrade City.

Långsiktig och brett samarbete ger resultat

Ett mål för Uppsala Fairtrade City är att vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt med koppling till några av de globala målen i Agenda 2030. Konkret innebär det att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ska öka och att alla kan vara med och bidra till en mer rättvis värld.

– Att vi prisas i år igen visar att det inte var en tillfällighet att Uppsala fick priset förra gången. Vårt målinriktade samarbete leder oss framåt och ger energi och stolthet för oss alla som deltar. Inte minst för oss inom näringslivet i Uppsala city, säger Lisa Thörn, vd för Uppsala citysamverkan.

Aktiviteterna i Uppsala har varit flera. Frågan om etisk konsumtion och hållbar handel har bland annat lyfts i ambassadörsutbildningar, sociala medier, tidningsannonser och på stan under Fairtrade Sveriges kampanjer.

– Uppsalaborna har många sätt att engagera sig för Fairtrade. Det här priset bidrar till att vi kan fånga upp engagemanget ytterligare, säger Jonatan Andersson, engagemangsansvarig i Uppsala Fairtrade City.

Dela