fbpx
Meny
Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige, håller i en check från Postkodlotteriet

Fem miljoner kronor från Postkodlotteriet till arbetet för en hållbar världshandel

För tionde året i rad får Fairtrade Sverige ta del av överskottet från Postkodlotteriet. Genom stödet på fem miljoner kronor kan Fairtrade fortsätta vara en stark röst för odlare och anställda och för en mer hållbar världshandel!

Med över en miljon lottköpare är Postkodlotteriet inte bara Sveriges största lotteri, utan också Sveriges största privata givare till ideell sektor. I dag genererar lotteriet en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Sedan 2015 är Fairtrade Sverige en av de utvalda organisationerna.

Basstödet från Postkodlotteriet är speciellt genom att det är icke-öronmärkt, vilket innebär att organisationerna kan använda pengarna där behovet är störst.

– För närvarande ser vi att mycket finansiering till civilsamhället stryps och att många viktiga röster i debatten riskerar att tystna. I den situationen är Postkodlotteriets bidrag till civilsamället helt avgörande. Att stödet är icke-öronmärkt är särskilt viktigt för att möjliggöra starka och oberoende organisationer, säger Ulrika Urey, generalsekreterare för Föreningen för Fairtrade Sverige.

Under de tio år som Fairtrade har mottagit basstöd har stödet möjliggjort flera olika satsningar på att öka kunskapen om hållbar handel och verka för att alla människor ska kunna leva på sin inkomst och få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Några av de saker som har möjliggjorts av basstödet från Postkodlotteriet är:

  • Utbildning av te-, banan- och blomproducenter om mänskliga rättigheter och jämställdhet på arbetsplatsen.
  • Utbildning i barns rättigheter för 2000 odlare och anställda på kakaoplantager i Ghana.
  • Producentresor för att öka kunskapen och föra svenska konsumenter närmare odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
  • Påverkansarbete och opinionsbildning om odlares och anställdas rättigheter. Under 2023 bidrog Fairtrade, tillsammans med andra organisationer, till att 15 000 namnunderskrifter samlades in till stöd för textilarbetares rätt till en levandslön.
  • Utbildning och stöd till lokala ambassadörer och engagemangssamordnare som arrangerar aktiviteter för att höja kunskapen om en hållbar världshandel runtom i landet.

– Stödet från Postkodlotteriet har bidragit till att vi har kunnat bygga en stark rörelse för hållbar och medveten konsumtion i Sverige – och vi ser fram emot att fortsätta det arbetet med full kraft! säger Ulrika Urey.

Totalt har svenskarnas konsumtion av Fairtrade-märkta produkter sedan 2015 genererat mer än 500 miljoner kronor i premier till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Tack för stödet, Postkodlotteriet!

Dela