fbpx
Meny
Oacceptabla arbetsvillkor på vinplantager i Sydafrika

Oacceptabla arbetsvillkor på vinplantager i Sydafrika

Sverige importerar vin från plantager i Sydafrika som präglas av svåra arbetsvillkor och otillräckliga löner. Det visar en ny rapport från Swedwatch.

Att sydafrikansk vinodling är förknippad med stora risker för de mänskliga rättigheterna är ingen nyhet. I Världsbankens senaste rankning från 2022 klassades Sydafrika som världens mest ojämlika land, och i det globala facket ITUC:s senaste rapport framgår att det förekommer regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna på landets arbetsplatser. Vinodling i sig är också känt som en bransch kantad av människorättsutmaningar.

Rapporten Reality Uncorked” från Swedwatch bekräftar och fördjupar bilden av problemen inom vinodling – och visar även att vinerna från berörda plantager säljs här i Sverige.

Låga löner och hot

Samtliga anställda som intervjuats i rapporten menar att lönen inte går att leva på. Den täcker knappt mat, än mindre kläder till barnen eller införskaffande av möbler och hushållsapparater. Minimilönen i Sydafrika når inte upp till en så kallad levnadslön – det vill säga den lön som en anställd behöver tjäna för att nå en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj. Dessutom tjänar många inte ens minimilönen, eftersom de är säsongsanställda eller migrantarbetare. ”Vi lever i fattigdom”, konstaterar en anställd.

Studien har genomförts på fyra vinplantager i Sydafrika men Swedwatch har valt att inte nämna namnen på dem. Detta efter oroande rapporter om allvarliga hot från en av gårdsägarna. Att ingå i ett fackförbund kan också leda till hot om uppsägning, enligt rapporten, vilket har resulterat i att endast tio procent av anställda på vinplantager i Västra Kapprovinsen är fackligt organiserade.

Utsätts för gifter

Många vittnar också om att de system för att flagga när det är dags att bespruta inte följs – utan att besprutningen i stället kan ske närsomhelst oavsett om det finns anställda i närheten. Det har lett till att flera upplever åkommor som utslag, huvudvärk, illamående, ögonirritation och influensaliknande symtom.

Vidare rapporteras om undermåliga bostäder med tak som läcker asbest, mögel och handfat som lossnar från väggarna. Bostäderna ligger ofta i anslutning till plantagerna och ägs även de av företaget. En anställd beskriver hur pesticider sprids med vinden rakt in i familjens bostad om morgnarna.

Bättre arbetsvillkor med Fairtrade

Swedwatch rapport är en välbehövlig påminnelse om att mycket återstår för att komma till rätta med problemen i vinindustrin. Företag längs hela leverantörskedjan behöver stärka sitt arbete med due diligence – att identifiera och förebygga risker kopplade till miljö och mänskliga rättigheter. Att stötta företag i det arbetet och arbeta för relevant lagstiftning på området är högt prioriterade frågor för Fairtrade.

Tre arbetare står på vindoling
Här på Fairtrade-certifierade Van Loveren Vineyards i Sydafrika har de anställda fått utbildning om sina rättigheter. Foto: Jodi Windvogel

Fairtrade-certifieringen innebär förbud mot hot och trakasserier, fri organisationsrätt och rätt till sådant som föräldraledighet och regelbunden vila. Dessutom ska Fairtrade-certifierade plantager erbjuda fortbildning om hälso- och säkerhetsrisker och tillsätta särskilt ansvariga för det – samt tillhandahålla sjukvård vid förekomst av arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. I det ingår årliga hälsokontroller för de anställda som hanterar bekämpningsmedel. Flera av de mest skadliga bekämpningsmedlen är helt förbjudna på Fairtrade-certifierade plantager. 

Men Fairtrade går också längre än att bara reglera och förbjuda. Exempelvis uppmuntras facklig organisering och omställning till ekologisk odling genom utbildningar, workshops och ekonomiska incitament. Kollektiva förhandlingar är ett verktyg för att driva upp lönerna med målet att nå en levnadslön för alla anställda. Fairtrade är även en drivande part i arbetet med att ta fram nivåer för levnadslöner och levnadsinkomster i olika länder och regioner, inom ramen för Global Living Wage Coalition.

Liten andel Fairtrade-märkt

I dag är omkring 2 procent av det sydafrikanska vinet som säljs i Sverige Fairtrade-märkt. Det är bra, men kan bli mycket bättre. Låt därför rapporten från Swedwatch vara en påminnelse till svenska återförsäljare och konsumenter att välja Fairtrade-märkta viner, särskilt när de kommer från ett högriskland som Sydafrika.

Dela