fbpx
Meny
Foto från kaffeodling
Foto: Dennis Salazar Gonzales

Fairtrade skärper krav på avskogningsfritt kaffe

I år inför EU krav på avskogningsfritt kaffe. Nu kräver Fairtrade att kaffeproducenter och importörer stärker sitt arbete med att motverka och övervaka skogsskövling. Fairtrades nya kriterier både uppfyller och överträffar reglerna i EU:s avskogningsförordning.
 För inköpare av kaffe är det viktigt att veta hur olika certifieringar lever upp till EU:s skärpta krav, säger Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

Den 1 juni 2023 trädde EU:s förordning om avskogning (EUDR) i kraft. Den börjar gälla den 30 december 2024, efter en övergångsfas på 18 månader. Förordningen förbjuder försäljning av produkter inom EU som bidrar till avskogning och kom till för att bekämpa klimatförändringar och minska påverkan på biologisk mångfald. Kaffe ligger i dag på femte plats på listan över de grödor som bidrar allra mest till skogsskövling.

– Med de nya avskogningskriterierna tar vi ett stort kliv framåt i vårt klimat- och miljöarbete. Fairtrade har sedan länge varit ledande i frågor som rör ekonomisk och social hållbarhet. Nu utvecklar vi vårt arbete för att erbjuda kaffe som lever upp till branschens striktaste krav vad gäller skogsskövling, säger Ulrika Urey, på Fairtrade Sverige.

För att en produkt ska räknas som avskogningsfri enligt EU-förordningen måste den ha odlats på mark som inte har utsatts för avskogning efter den 31 december 2020. Detta krav möter Fairtrade med råge. Enligt de uppdaterade kriterierna får certifierat kaffe inte odlas på mark som har avskogats efter den 1 januari 2014.

Fairtrades nya kriterier kräver att kaffekooperativen utvecklar en plan för att motverka avskogning. De måste också övervaka sina odlingar och närliggande skogsområden med hjälp av en satellitplattform. Tack vare Fairtrades partnerskap med satellitövervakningsföretaget Satelligence kommer småskaliga kaffeproducenter få tillgång till värdefulla data som annars vanligtvis ligger i händerna på inköpare och importörer. Fairtrade-kooperativen samlar in datan från enskilda medlemmars kaffeodlingar. Därefter verifierar Satelligence denna data så att kooperativen sedan kan dela informationen med sina kommersiella partners.

–Att småskaliga producenter får tillgång till hållbarhetsdata som berör deras verksamhet är oerhört viktigt för att stärka deras egenmakt och förhandlingsposition. Det ger dem också en unik möjlighet att identifiera och agera på risker för avskogning, säger Ulrika Urey.

Genom Fairtrades uppdaterade kriterier får 600 Fairtrade-certifierade kaffekooperativ, som representerar 870 000 småbrukare, vägledning och verktyg för att uppfylla EUDR, som är en del av den europeiska gröna given.

Utöver krav på övervakning och riskbedömning när det gäller avskogning innebär Fairtrades kriterier också att kaffeproducenter måste upprätta en plan för övervakning och förvaltning av biologisk mångfald. Det här är ännu ett exempel på hur Fairtrades uppdaterade kriterier är mer långtgående än förordningens regelverk.

Dela