Ansökan om medlemsskap i Föreningen för Fairtrade

Fyll i ansökan om medlemsskap i Föreningen för Fairtrade så kontaktar vi dig snart. Medlemsskapet gäller för föreningar och organisationer.

Kontaktperson

Vänligen bifoga verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år i fälten nedan.
Ladda upp er verksamhetsberättelse från föregående år.
Ladda upp ert bokslut från föregående år.
Om "Ja" - Vem? Fyll i fält nedan
Fairtrades medlemsavgift är uppdelad i två delar. Den ena delen är en medlemsavgift om 5000 kr för alla typer av organisationer medan den andra är en verksamhetsavgift mellan 1000- 30 000 kr beroende på organisationstyp,storlek och verksamhetsinriktning. Läs mer om avgiftskategorierna