tillsammans-for-fairtrade / 20 maj 2016

Arlina, kaffeodlare, Indonesien

KOPEPI Ketiara är ett kvinnokooperativ som ligger i Indonesien runt staden Takegon. På odlingen arbetar Arlina som genom Fairtrade-premien bland annat fått tillgång till en klippmaskin vilket har underlättat odlandet och vardagslivet.

Kaffeodlare-Arlina-Fairtrade

Arlina, medlem i kvinnokooperativet KOPEPI Ketiara, plockar kaffebär.

Arlina har odlat kaffe i mer än 20 år och har en odlingsyta på 0,5 ha. Hennes främsta inkomstkälla är kaffet, men hon odlar även andra grödor. Genom Fairtrade-premien har hon fått tillgång till en klippmaskin och mer pengar vilket har underlättat odlandet och vardagslivet. Stigande matpriser gör det svårt för Arlinas familj att ha råd med mat och när det inte är skördesäsong så försöker hon få arbete i andra byar för att få pengarna att räcka till.

”Jag vill ha ut det goda ur livet. Jag drömmer om att ha en ny motorcykel. Men jag känner mig nöjd om jag kan tillfredsställa min familjs dagliga behov. Jag tror att kaffet är grunden till mitt liv. Vårt kaffe är av väldigt bra kvalitet och kommer att ge mig ett bättre liv.”

I kooperativet, som grundades 2009, odlas främst arabicabönor. Inom kooperativet finns utrustning och anläggningar för att ta hand om hela processen från odling till export. Premiepengar har bland annat använts till att förbättra plantskolan för nya kaffeplantor och för kooperativets miljöarbete (utbildning och återvinning). De är även ekologiskt certifierade.

KOPEPI Ketiara är ett kvinnokooperativ. Det innebär att det inte bara handlar om att sälja kaffe, utan även om att främja kvinnor inom den mansdominerade kaffeindustrin. KOPEPI Ketiara tror på att skapa ett system där även kvinnor får ta ledande positioner inom kaffeindustrin. Majoriteten av kooperativets medlemmar är kvinnor, och när nya medlemmar tas upp inom kooperativet prioriteras kvinnor.