Småbrukare viktiga för att motverka hunger

Småskaliga odlare har en viktig roll att spela för att utrota världens hunger. Men då måste de också själva ha råd att äta sig mätta. Stöd för att klimatanpassa jordbruket och rättvisa priser för grödorna är nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. År 2030 ska ingen människa gå hungrig. Ändå backar utvecklingen när detContinue Reading