Framtidstro på köpet!

När du väljer Fairtrade-bananer bidrar du till att bananodlarna får bättre arbetsvillkor, en tryggare inkomst och mer hopp för framtiden.

Kvinna i förkläde som packar bananer

”Bra sjukvård och utbildning till våra barn är det viktigaste för mig. Båda de sakerna har vi fått tack vare Fairtrade. Dessutom är lönen mycket bättre på Fairtrade-plantage. Med det jag tjänar här kan jag leva ett bra liv med min familj.”

Claudia Sanchez, anställd på kooperativet Banelino, Dominikanska republiken.


Varför Fairtrade-bananer?

Bananindustrin har länge präglats av dåliga arbetsvillkor och hälsorisker för de anställda, diskriminering av kvinnor och migrantarbetare, avskogning och miljöförstöring.

Just därför är bananen en av de absolut viktigaste varorna att betala lite extra för. Fairtrade är den enda märkningen som bidrar till att den som odlat bananen får bättre betalt. För det är just den låga betalningen som är roten till många av problemen.

En bättre betalning är nödvändig för att en småskalig bananodlare ska kunna ta sig ur fattigdomen, låta sina barn gå i skolan och ställa om till ekologisk odling. En bättre betalning är också nödvändig för att stora bananplantage ska kunna erbjuda rimliga löner, trygga anställningar och nödvändig skyddsutrustning.

När du väljer Fairtrade-bananer i butiken bidrar du till att bananodlare, av egen kraft, kan ta sig ur fattigdomen och få hopp om framtiden.

Så gör Fairtrade skillnad

Bättre betalt

Fairtrade är den enda märkningen som garanterar en bättre betalning. Vårt minimi­pris på bananer skyddar odlare mot plötsliga prisfall. Något som är nödvändigt både för att småskaliga familje­­odlare ska ha en trygg ekonomi och för att plantage med anställd arbets­kraft ska kunna betala rimliga löner.

Schysstare villkor

Att odla bananer är ett hårt arbete med långa dagar och tunga lyft. Dessutom används ofta hälso­­farliga kemikalier. Fairtrades kriterier ställer krav på bättre arbets­miljö och villkor, till exempel rätt till rast och semester, reglerad arbetstid, anställnings­avtal och skydds­utrustning. Tvångs­arbete och barnarbete är förbjudet.

Premie för utveckling

Fairtrade-­premien är  ett extra påslag på betalningen. Den används ofta till investeringar i lokal­samhället såsom hälsovård, mikrolån och stipendier. Inom familje­jordbruk är det vanligt att premien används för att ställa om till ekologisk odling.

Så kan du göra skillnad

Välj Fairtrade-bananer

Varje gång du väljer Fairtrade-bananer väljer du också en bättre framtid för de som odlar våra bananer.

Fråga efter Fairtrade

Om din butik inte säljer Fairtrade-­bananer kan du fråga efter dem – det visar att efter­frågan finns! Fråga direkt i butiken, skicka ett mail eller skriv till dem på sociala medier.

Utmana din kommun

Kommuner och regioner är stora inköpare av bananer. Du kan påverka hur dina skatte­pengar används genom att lägga ett medborgar­förslag.

”Idag är cirka tio procent av alla bananer som säljs ekologiska. Det skulle kunna vara mer. Men det kräver att producenterna får en betalning som täcker kostnaden för en mer hållbar produktion. Med dagens ökande prispress saknas det resurser för en sådan omställning.”

Marike de Peña, vd på kooperativet Banelino, Dominikanska republiken.

Frågor och svar

Räcker det inte att köpa ekologiska bananer?
Ekologiskt är toppen, men tyvärr löser det inte grundproblemet i bananbranschen – att människorna i början av produktionskedjan får alldeles för lite betalt. Det råder stor prispress även på ekologiska bananer. Ekologiskt är ingen garanti för att de som odlat bananerna har bättre arbetsvillkor.

Är Fairtrade-bananer ekologiska?
I Sverige är alla Fairtrade-bananer som säljs ekologiska – så du behöver inte välja mellan ekologiskt och Fairtrade.

Varför slutar butiker med Fairtrade-bananer?
Det finns flera olika anledningar till detta, men en av de främsta är att många butiker valt att satsa på enbart ekologiska bananer. Det är enklare att erbjuda en eller max två sorters bananer, vilket gjort att Fairtrade-bananen på flera håll har konkurrerats ut av den enbart ekologiska.

Kan man verkligen lita på märkningar?
Det har dykt upp många märkningar och det är inte alltid enkelt som konsument att veta vad de innebär. Företag skapar ibland sina egna märkningar där de själva bestämmer villkoren. Håll utkik efter oberoende tredjepartsmärkningar som t.ex. Fairtrade. Att Fairtrades kriterier uppfylls kontrolleras av ett fristående kontrollorgan. Läs mer om våra kriterier och kontroll.

Vad skiljer Fairtrade från andra märkningar?
Fairtrade-märket innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Fairtrade är den enda märkningen som garanterar att bananodlaren får ett bättre pris.

Varför är Fairtrade-bananer dyrare?
Butikspriset bestäms av den butik som säljer produkten. En Fairtrade-märkt produkt är ofta dyrare eftersom Fairtrades kriterier innebär att odlaren ska få ett minimipris för sin råvara som, samt en premie. När världsmarknadspriset för en vara ligger lågt blir prisskillnaden mellan Fairtrade och konventionellt större. När marknadspriserna ligger högt blir skillnaden mindre. En annan anledning är att Fairtrade-produkter ofta produceras och importeras i mindre volymer. Om Fairtrade-bananer såldes i större volymer skulle priset i butik kunna vara lägre.

Varför säljs inte Fairtrade-bananer styckvis?
Det finns butiker som säljer Fairtrade-bananer styckvis, men ofta säljs de i hela klasar med en klisterremsa runt. Detta är inget som vi på Fairtrade bestämmer över utan det är upp till de butiker som säljer bananerna. Berätta gärna för din butik att du skulle vilja ha möjlighet att köpa Fairtrade-bananer styckvis. Om butikerna märker att det finns en stor efterfrågan så är chansen stor att de lyssnar.

Är det inte företagens eller politikernas ansvar att se till att produkter är schysst producerade?
Fairtrade är både en produktmärkning och en aktör för en hållbar världshandel. Det innebär att vi även arbetar med politisk påverkan för att skärpa lagstiftning och få företag att ta ett större ansvar för hela produktionskedjan. Vi skulle helst vilja se en värld där schyssta villkor är en självklarhet och produktmärkningar inte behövs. Men tills vi är där behövs Fairtrade. Du som konsument gör stor skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom varje gång du väljer Fairtrade!

”Vi har kollektivavtal som täcker löner, förmåner och andra problem som de anställda ställs inför. Vi får också gratis juridisk utbildning om våra rättigheter som anställda. Dessutom jobbar vi aktivt med antidiskriminering, jämställdhet och förbud mot barnarbete.”

Harold Suarez, anställd på Fairtrade-certifierat bananplantage, Colombia.

Bananens verkliga pris – vem betalar?

En ny rapport från Fairtrade Sverige vittnar om ökad utsatthet, dåliga arbetsvillkor och risker för människorättskränkningar och fattigdom bland de människor som odlar de bananer som säljs i Sverige. Rapporten belyser också hur ekosystem hotas när mark exploateras och biologisk mångfald minskar, vilket gör att hela lokalsamhällen påverkas. Samtidigt minskar försäljningen av Fairtrade-bananer i svenska butiker.

Fairtrade är en internationell certifiering och aktör för en mer hållbar världshandel med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. När du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.