Framtidstro på köpet!

Banansatsningen 2023–2025 innebär att Fairtrade-diplomerade kommuner och regioner säkerställer att skattepengar går till en positiv påverkan på människa och miljö.

Kvinna i förkläde som packar bananer

”Bra sjukvård och utbildning till våra barn är det viktigaste för mig. Båda de sakerna har vi fått tack vare Fairtrade. Dessutom är lönen mycket bättre på Fairtrade-plantage. Med det jag tjänar här kan jag leva ett bra liv med min familj.”

Claudia Sanchez, anställd på kooperativet Banelino, Dominikanska republiken.

Varför en banansatsning?

Banansatsningen 2023–2025 innebär att Fairtrade-diplomerade kommuner och regioner säkerställer att skattepengar går till en positiv påverkan på människa och miljö. Bananer utgör en viktig inkomst- och födokälla för miljontals bananodlare och anställda runt om i världen. Samtidigt är bananen en hårt prispressad och besprutad handelsvara, där det verkliga priset för den billiga bananen betalas genom människorättskränkningar och skador på miljön. Så kan vi inte ha det. Så kan vi inte använda våra skattepengar.

Banansatsningen är direkt kopplad till Agenda 2030. Genom att välja schyssta – och därmed också ekologiska – bananer kan kommuner, regioner och statliga myndigheter bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).  Banansatsningen bidrar exempelvis till mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 1 (ingen fattigdom), mål 8 (anständiga arbetsvillkor) och mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Framtidstron kommer på köpet – det går faktiskt att göra skillnad för människor och miljö genom en mer hållbar världshandel. När vi handlar schyssta bananer kan bananodlaren få bättre arbetsvillkor och högre inkomster. Det skapar inte bara framtidstro för odlaren och lokalsamhället där bananerna produceras, det ger också hopp för alla konsumenter som vill bidra till en mer hållbar konsumtion.

”Vi har kollektivavtal som täcker löner, förmåner och andra problem som de anställda ställs inför. Vi får också gratis juridisk utbildning om våra rättigheter som anställda. Dessutom jobbar vi aktivt med antidiskriminering, jämställdhet och förbud mot barnarbete.”

Harold Suarez, anställd på Fairtrade-certifierat bananplantage, Colombia.

Banansatsningens mål

Målen med Banansatsningen är:

  • Alla Fairtrade City och Fairtrade Region ska köpa in minst 50 % ekologiska och schyssta bananer.
  • Minst 80 % av alla Fairtrade City och Fairtrade Region ska köpa in minst 80 % ekologiska och schyssta bananer.

Det är frivilligt om och hur en Fairtrade City och Fairtrade Region engagerar sig i Banansatsningen 2023–2025. Genom att det är flera kommuner och regioner som ökar andelen ekologiska och rättvist handlade bananer påverkas kvalitet, utbud, konkurrenssituation och prisutvecklingen positivt för ekologiska och rättvist handlade bananer. Och genom att så många Fairtrade City och Fairtrade Region som möjligt deltar i satsningen kan vi uppnå en betydande förändring för en mer hållbar och etisk konsumtion.

Idag har 15 av de 47 diplomerade kommunerna och regionerna 80–100 procent ekologiska och schyssta bananer.

 

Så gör Fairtrade skillnad

Bättre betalt

Fairtrade är den enda märkningen som garanterar en bättre betalning. Vårt minimi­pris på bananer skyddar odlare mot plötsliga prisfall. Något som är nödvändigt både för att småskaliga familje­­odlare ska ha en trygg ekonomi och för att plantage med anställd arbets­kraft ska kunna betala rimliga löner.

Schysstare villkor

Att odla bananer är ett hårt arbete med långa dagar och tunga lyft. Dessutom används ofta hälso­­farliga kemikalier. Fairtrades kriterier ställer krav på bättre arbets­miljö och villkor, till exempel rätt till rast och semester, reglerad arbetstid, anställnings­avtal och skydds­utrustning. Tvångs­arbete och barnarbete är förbjudet.

Premie för utveckling

Fairtrade­premien är  ett extra påslag på betalningen. Den används ofta till investeringar i lokal­samhället såsom hälsovård, mikrolån och stipendier. Inom familje­jordbruk är det vanligt att premien används för att ställa om till ekologisk odling.

”Idag är cirka tio procent av alla bananer som säljs ekologiska. Det skulle kunna vara mer. Men det kräver att producenterna får en betalning som täcker kostnaden för en mer hållbar produktion. Med dagens ökande prispress saknas det resurser för en sådan omställning.”

Marike de Peña, vd på kooperativet Banelino, Dominikanska republiken.

Så kan kommuner och regioner göra skillnad

Välj Fairtrade

Handla ekologiska och schyssta bananer och  bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Informera

Berätta i organisationen om den skillnad ni kan göra genom att välja ekologiska och schyssta bananer.

Sätt mål

Öka andelen ekologiska och schyssta bananer i den offentliga sektorn genom att sätta mål för inköp.

Frågor och svar

Är Fairtrade-bananer ekologiska?
I Sverige är alla Fairtrade-bananer som säljs ekologiska.

Kan man verkligen lita på märkningar?
Det har dykt upp många märkningar och det är inte alltid enkelt som upphandlare, inköpare och konsument att veta vad de innebär. Företag skapar ibland sina egna märkningar där de själva bestämmer villkoren. Håll utkik efter oberoende tredjepartsmärkningar som t.ex. Fairtrade. Att Fairtrades kriterier uppfylls kontrolleras av ett fristående kontrollorgan. Läs mer om våra kriterier och kontroll.

Vad skiljer Fairtrade från andra märkningar?
Fairtrade-märket innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Fairtrade är den enda märkningen som garanterar att bananodlaren får ett bättre pris.

Varför är Fairtrade-bananer dyrare?
En Fairtrade-märkt produkt är ofta dyrare eftersom Fairtrades kriterier innebär att odlaren ska få ett minimipris för sin råvara som, samt en premie. När världsmarknadspriset för en vara ligger lågt blir prisskillnaden mellan Fairtrade och konventionellt större. När marknadspriserna ligger högt blir skillnaden mindre. En annan anledning är att Fairtrade-produkter ofta produceras och importeras i mindre volymer. Om Fairtrade-bananer såldes i större volymer skulle priset i upphandling och butik kunna vara lägre.

Är det politikernas ansvar att se till att produkter är schysst producerade?
Fairtrade är både en produktmärkning och en aktör för en hållbar världshandel. Det innebär att vi arbetar med politisk påverkan för att skärpa lagstiftning och få företag att ta ett större ansvar för hela produktionskedjan. Vi skulle helst vilja se en värld där schyssta villkor är en självklarhet och produktmärkningar inte behövs. Men tills vi är där behövs Fairtrade. Kommuner och regioner kan göra stor skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom att välja ekologiska och rättvist handlade bananer.

Bananens verkliga pris – vem betalar?

En ny rapport från Fairtrade Sverige vittnar om ökad utsatthet, dåliga arbetsvillkor och risker för människorättskränkningar och fattigdom bland de människor som odlar de bananer som säljs i Sverige. Rapporten belyser också hur ekosystem hotas när mark exploateras och biologisk mångfald minskar, vilket gör att hela lokalsamhällen påverkas. Samtidigt minskar försäljningen av Fairtrade-bananer i svenska butiker.

Vad är Fairtrade City och Fairtrade Region?

Fairtrade City och Fairtrade Region är diplomeringar för kommuner och regioner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel. Syftet med diplomeringarna är att bidra till en hållbar konsumtion som ligger i framkant och som värnar om både människa och miljö. Diplomeringarna är viktiga verktyg och ett konkret sätt att arbeta med de globala målen i Agenda 2030.