Medlemmar i premiumkommittén från producentorganisationen Hoja Verde i Ecuador. Foto: Fairtrade Sverige

blogg / 15 sep 2015

Demokratisk organisering hjärtat i Fairtrades verksamhet

Idag är det den internationella dagen för demokrati. En viktig påminnelse att det är lika viktigt nu som alltid att uppmärksamma hur demokratin värnas och främjas. Statistik från UNDP visar att allt fler länder blir demokratiska, men fortfarande är det långt ifrån en självklarhet för många människor att göra sin röst hörd för att påverka. Att organisera sig demokratiskt är en av hörnpelarna i Fairtrades verksamhet och en förutsättning för att fler odlare och anställda ska få möjlighet att utveckla sig och bestämma över sin egen framtid.

Fairtrade handlar om att skapa förändring. För att vi ska se en mer rättvis världshandel där även de som odlar och producerar våra varor får ta del av vinsten, behöver deras röst stärkas. Ensam har en kaffeodlare svårt att påverka det pris hen får för sina bönor, men när odlare går samman i demokratiska organisationer får de en starkare röst och en bättre förhandlingsposition.

medlemmar-i-premiumkommitten-Ecuador-

Medlemmar i premiumkommittén från producentorganisationen Hoja Verde i Ecuador. Foto: Fairtrade Sverige

Att vara del av en Fairtrade-certifierad producentorganisation innebär möjlighet till inflytande och medbestämmande i frågor som rör verksamheten, t ex genom krav på en demokratisk organisationsstruktur och obligatoriska årsmöten där alla kan delta i beslut och uttrycka sig fritt. Den enskilda individen har också möjlighet att göra sin röst hörd i samband med beslut som rör användandet av Fairtrade-premien. Premien används både för att utveckla och förbättra verksamheten, men även i investeringar som skolor, kliniker eller brunnar som gynnar hela lokalsamhället.

När du väljer en Fairtrade-märkt produkt bidrar du till demokratiutveckling i länder med utbredd fattigdom. Ditt val ger en möjlighet för odlare och anställda att få ökat inflytande och medbestämmande i sitt arbete och sin vardag.

/Magdalena Streijffert, generalsekreterare