Meny

Det börjar med Fairtrade – ny film och rapport med fokus på klimat och fattigdomsbekämpning

I dag släpps en svensk version av filmen ”Cambio el climatico” med svensk berättarröst av klimatexperten Pär Holmgren. En film som visar konsekvenserna av klimatförändringarna för kaffeodlare i många av de länder som förser oss med kaffe. Fairtrade har nyligen tillsammans med Pär Holmgren, även släppt rapporten ”Det börjar med Fairtrade”, som visar på sambandet mellan fattigdomsbekämpning och miljö- och klimatarbete.

Fairtrade möter ofta odlare som ser klimatförändringarna som en av sina största utmaningar. När effekterna av klimatförändringarna hotar produktionen, hotas också försörjningsmöjligheterna för odlarna. I förlängningen riskeras även tillgången på råvaror och livsmedel.

Den 7 maj släpps en svensk version av filmen Cambio el Climatico, som visar på att fattigdomsbekämpning och klimatarbete måste gå hand i hand för att vi ska nå en långsiktig hållbar utveckling.

2013-COFFEE-Peru_Sonomoro-kooperativ_Magda-Reza_Fairtrade

– Det finns många kopplingar mellan fattigdom och hållbarhetsfrågor. Miljöfrågor blir lätt betraktade som lyxfrågor i ett samhälle som fortfarande inte har löst sina grundläggande sociala utmaningar, säger klimatexpert Pär Holmgren, som även är berättarröst i filmen, i rapporten Det börjar med Fairtrade. 

Årets Fairtrade-rapport Det börjar med Fairtrade, som släpptes den 24 april, visar att odlare i länder med utbredd fattigdom måste ges möjlighet att investera i åtgärder för att skydda sin närmiljö, hantera konsekvenserna av klimatförändringarna och minska sin egen klimatpåverkan.

2011-COFFEE-Uganda-Ankole-Coffee-Producers-Cooperative-Union-Ltd_kaffeblad_Fairtrade

Kaffeodlare lider ofta av att deras plantor blir angripna av olika sjukdomar och skadedjur som uppkommer på grund utav klimatförändringar.

– Om du som odlare eller anställd inte ens har mat på bordet för din familj – hur ska du då kunna ta ansvar för miljön och en hållbar produktion, säger Magdalena Streijffert, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Rapporten synliggör den problematik som många odlare står inför. Till exempel riskerar många av dagens kaffeodlingar att slås ut redan till år 2050 på grund av det varmare klimatet. För att kunna möta dessa svårigheter och utmaningar så behövs det resurser.

Genom minimipris, premie och ekologisk prisdifferential får producenterna starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna. Men det räcker inte. Därför stödjer Fairtrade producenterna genom bland annat:

  • Ett särskilt program inriktat på de regioner och produkter som anses vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas följdverkningar
  • En global handlingsplan för att möta klimatförändringarna
  • Opinionsbildning kring klimatförändringarna. Exempelvis producentdeltagande på FNs klimatmöte (COP)

För att vi ska nå målet med en hållbarare framtid, för alla, uppmanar Fairtrade konsumenter att påverka kaffeodlarna i Nicaraguas framtid i en positiv riktning genom att välja Fairtrade-märkt. En annan viktig del är att Sveriges politiker nu måste lyfta frågan om fri och rättvis handel som ett verktyg i fattigdomsbekämpningen och i sin tur miljö och klimatarbete.

Dela