Meny

”Det handlar om att ta vårt ansvar”

I dag gästbloggar Elisabeth Korswing på Sveriges kristna råd, om kyrkans engagemang för rättvis handel. Ett initiativ är diplomeringen Kyrka för Fairtrade som idag omfattar 170 församlingar runt om i Sverige.

Diplomering, Kyrka för Fairtrade.

Tumba kyrka fick besök av Fairtrade-producent Jennifer Mbuvi när de diplomerades i oktober 2015. Foto: Ida Arvebro.

Alla människor ska ha bra arbetsvillkor

När Sveriges alla kyrkor och samfund kommer överens om att något är väldigt viktigt, då samlas de i Sveriges kristna råd för att arbeta med det tillsammans. SKR består av 26 medlemskyrkor, från frikyrkor, lutherska kyrkor, ortodoxa kyrkor och Katolska kyrkan. En av de frågor som vi prioriterat är arbetet för fred och rättvisa i världen och där ingår arbetet för rättvis handel. Vi som kyrkor och enskilda kristna är, enligt vår tro, kallade att älska vår nästa och därför är detta väldigt viktigt för oss; alla människor ska ha bra villkor i livet.

”Kyrkan och enskilda kristna har varit aktiva i rättvis handel-rörelsen sedan dess början. Insikten fanns tidigt att handel kan bidra till att stärka orättfärdiga strukturer och att handel även kan lyfta människor ur fattigdom”, – elisabeth Korswing.

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade

I samarbete med föreningen för Fairtrade Sverige tog SKR år 2009 initiativ till diplomeringen Kyrka för Fairtrade. Det är ett sätt att stödja, uppmärksamma och uppmuntra församlingar i arbetet med etisk konsumtion och rättvis handel.

Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel. Alla kyrkor och församlingar som uppfyller kraven kan bli diplomerade. Idag har vi 170 diplomerade församlingar runt om i Sverige som tillhör sex olika samfund.

Engagerade församlingar uppmärksammas

Varje år utser Kyrka för Fairtrade ”guldkorn” från de diplomerade församlingarna för sitt arbete med rättvis handel. De är goda exempel och inspirationskällor för andra församlingar. 2016 utsågs sex församlingar till Kyrka för Fairtrades guldkorn: Angereds församling, Equmeniakyrkan Fagerås, Ingarps missionsförsamling, Vårgårda pastorat, Värnamo pastorat och Åkerbo församling. De har bland annat anordnat en biokväll på en lokal biograf där de visade filmen ”The dark side of chocolate”, delat ut Fairtrade-bananer på lokala evenemang iklädda banandräkter, bjudit in lokaltidningen till sitt Fairtrade-café under Fairtrade Challenge, jobbat med att öka kunskapen om Fairtrade på arbetsplatsen och bland förtroendevalda och mycket mer.

Åkerbo församling

Åkerbo församling bjuder på Fairtrade-kaffe på pendelstationen under Fairtrade Challenge 2016.

Globaliseringen innebär ett ansvar

I dagens globaliserade värld påverkas människor på andra sidan jorden av våra dagliga beslut. När vi, individer och församlingar, väljer t.ex. att handla Fairtrade-produkter, bidrar vi till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för våra nästa. Församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion kopplar ihop detta med Kyrkans uppdrag. Det handlar om att ta vårt ansvar och ta hand om varandra – att göra världen till en bättre plats att leva på.

Tipsa din kyrka

Engagemanget för rättvis handel och rättvisefrågor generellt är stort bland kyrkorna. Många hundratals fler församlingar uppfyller många av de krav som diplomeringen har, utan att de vet om att diplomeringen och stödet därigenom finns. Tipsa gärna de kyrkor som finns i ditt lokalsamhälle! Läs mer här om Kyrka för Fairtrade här.

/Elisabeth Korswing, koordinator Kyrka för Fairtrade, Sveriges kristna råd

Dela