Meny

Du stödjer odlaren när du handlar Fairtrade-märkt

Under den senaste månaden har det skrivits mycket om Fairtrade i media. Det är härligt med all uppmärksamhet som riktas mot Fairtrade och lyfter alla engagerade människor runt om i landet som hjälper till att sätta fokus på varför Fairtrade är viktigt och behövs. Men det surrar också runt en del missuppfattningar om Fairtrade.

Kaffekopp

Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar idag nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror.

En del av en stor internationell rörelse

En sådan vanlig missuppfattning är att man stödjer LO om man handlar Fairtrade-märkta varor. Detta stämmer inte. Fairtrade Sverige är en del av en stor internationell rörelse som arbetar för att ge odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom verktyg att själva förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Utvecklingen av Fairtrades kriterier, verksamhetsstrategier och andra beslut som påverkar Fairtrade-systemet fattas inom den internationella paraplyorganisationen Fairtrade International – där producenterna både äger hälften och har hälften av beslutanderätten.

De som tjänar på Fairtrade är producenterna

Det är just dessa ägare – producenterna – som gynnas av Fairtrade. Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar idag nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror. De producentorganisationer som väljer att certifiera sig gör det för att de vinner något tillbaka, till exempel i form av bättre marknadstillträde, ökad försäljning samt social utveckling av lokalsamhällen.

Fortin Bley – Kakaoodlare, Elfenbenskusten

Fairtrade Sverige och vår uppgift

Den andra hälften av Fairtrade International ägs av 24 nationella Fairtrade-organisationer motsvarande Fairtrade Sverige i olika länder. Vår uppgift är att se till att det finns en marknad för odlarnas råvaror. Hur dessa nationella organisationer är uppbyggda ser olika ut i olika länder, då de har växt fram som gräsrotsrörelser på lokal nivå.

Just i Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Bakom föreningen står ett 40-tal medlemsorganisationer och bolaget ägs av Svenska kyrkan och LO. Fairtrade Sverige AB delar inte ut pengar till ägarna och försöker inte maximera sin vinst. Eventuellt överskott investeras i verksamheten, exempelvis genom lägre licensavgifter och ökade bidrag till Fairtrade International. Bakgrunden till detta du läsa mer om i ett längre inlägg.

Fairtrade sätter odlaren i förarsätet för sitt eget liv

Fairtrade handlar ytterst om fattigdomsbekämpning genom handel och har marknadsekonomins logik. Handelskedjor består av många aktörer och bygger på att varje aktör ska tjäna pengar. Men handel får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter och den ekonomiska fördelningen blir ofta skev i den konventionella handeln.

Fairtrade vill vara ett verktyg för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de som befinner sig i första ledet av handelskedjan. Kaffeodlaren, bomullsplockaren och de anställda på teplantagen måste kunna leva på sitt arbete för att kunna producera produkter av bra kvalitet. Det är avgörande för odlarna, men även viktigt för oss konsumenter, om vi vill kunna fortsätta dricka latte, äta choklad och ta en banan efter gympasset. Därför är Fairtrades modell konstruerad med ett minimipris och en premie som gör att odlarna kan leva på sitt arbete och samtidigt skapa möjligheter till verksamhets- och produktivitetsutveckling, så att de själva kan vara med och bidra till sin egen utveckling.

Handel får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter och den ekonomiska fördelningen blir ofta skev i den konventionella handeln.

Ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom

Bakom Fairtrade står idag tusentals företag, politiker från höger till vänster, intresseorganisationer, miljoner konsumenter och inte minst 1,6 miljoner odlare och anställda som alla är övertygade om att rättvis handel är ett av verktygen som krävs för att uppnå målen i Agenda 2030 – en hållbar värld fri från fattigdom.

/Maria Granefelt, tf generalsekreterare Fairtrade Sverige

 

Läs mer:

Relaterade nyheter

Dela