Meny

En mer transparent handel – Fairtrades handelskriterier för företag revideras

Fairtrades handelskriterier har reviderats och innebär nu stärkta grundläggande krav där målet är att öka transparensen och minska obalansen i handelskedjan för Fairtrade-märkta produkter. Dessutom uppmuntras importörer, exportörer och andra företag att ta ytterligare steg och fördjupa sitt engagemang för hållbara affärsmetoder.

kafferostning-granskning-FLOCERT-Tyskland-FairtradeHållbarhet handlar inte bara om produktion, men också om hur produkter handlas. En bättre balans i handelskedjan bidrar till utveckling och ökat inflytande för producenterna. De nya kriterierna omfattar bland annat en ökad transparens i handelskedjan för Fairtrade-märkta produkter genom ett fortsatt fokus på direktrelationer mellan köpare och producenter, en ökad respekt av arbetstagares rättigheter och miljöskydd, samt större möjligheter för importörer, exportörer och andra företag att öka sitt engagemang genom frivilliga ”Best Practices” som tillkommer utöver de grundläggande kraven.

De nya handelskriterierna skapar mer klarhet eftersom kraven på de enskilda aktörerna blir tydligare. Andra viktiga delar av kriterierna berör avtal, prissättning och premien, samt möjligheten till förfinansiering. Handelskriterierna gäller alla aktörer som handlar med (köper och säljer) Fairtrade-certifierade produkter/råvara, fram till och med att produkten förpackas och märks.

Frivilliga riktlinjer (Best Practices) går längre än de obligatoriska kraven

De nya kriterierna introducerar även frivilliga riktlinjer (Best Practices) som är ett komplement till de obligatoriska kraven. Även om riktlinjerna är frivilliga så kommer de som arbetar med dessa att granskas med en tillhörande betygsättning för att uppmuntra till vidareutveckling. De frivilliga riktlinjerna avser att ge ytterligare stöd för producenterna bland annat genom bättre tillgång till information kring marknadstrender och finansiellt stöd. Utöver detta så täcks även långsiktiga handelsrelationer, trepartsavtal och en minskad inverkan på miljön.

De reviderade handelskriterierna gäller från och med den första september 2015, med undantag för delarna som berör anställdas rättigheter och miljöfrågor (börjar gälla från och med den första januari 2017).

Läs mer om handelskriterierna:

Dela