Vad är en ambassadör?

Fairtrades engagerade kallas för ambassadörer! Genom att sprida information och anordna evenemang är de med och bidrar till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

De som engagerar sig ideellt för Fairtrade och rättvis handel kallas för ambassadörer. I Sverige har vi i dagsläget cirka 6 000 Fairtrade-ambassadörer i ett 20-tal städer runtom i landet, från Umeå till Malmö.

Titeln innebär att de har gått en utbildning om Fairtrade och fått ett intyg från oss. Efter det har ambassadörerna fria tyglar att aktivera och engagera sig i den utsträckning de vill och kan. Det kan handla om att sprida information på stan eller digitalt, delta i Fairtrades kampanjer, föreläsa om hållbar utveckling och rättvis handel på den lokala skolan eller dela ut bananer till förskolebarn på bananens dag. Genom åren har många olika spännande aktiviteter anordnats av Fairtrades ambassadörer, såsom föreläsningar, konferenser, butiksdemos och tävlingar.

Del av rörelse för rättvis handel

Ambassadörskapet utgör en del av grunden i Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhet: att sprida information och öka kännedomen och engagemanget för Fairtrade. Fairtrades ursprung är den gräsrotsrörelse för rättvis handel som hade sin början i Mexiko och Nederländerna under 90-talet, och som leddes av ideellt engagerade pionjärer inom rättvis handel, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Det ideella engagemanget för Fairtrades frågor är helt avgörande för oss.

Den som väljer att engagera sig i Fairtrade får dessutom en fantastisk merit på CV:et och erfarenheter i såväl sakfrågor som projektplanering och ekonomi. Fairtrade erbjuder fortbildning och ett årligt bidrag för ambassadörerna att hitta på aktiviteter för.

Vill du veta mer om Fairtrades ambassadörer eller komma i kontakt med någon av dem? Skicka ett mejl till henrietta.eurenius@fairtrade.se.