Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen drivs av Svenska kyrkan i samarbete med Fairtrade Sverige. För att bli en Kyrka för Fairtrade ska församlingen:

  • Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
  • Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument
  • Skapa opinion för rättvis handel, delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter
  • Samarbeta med andra som stödjer Fairtrade
  • Informera om sitt arbete

Idag har 140 församlingar diplomerats som ”Kyrka för Fairtrade”.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att bli en Kyrka för Fairtrade, kontakta felicia.junger@fairtrade.se.