Utmana din kommun eller region

Kommunen du bor i kan göra stor skillnad bara genom att göra hållbara inköp. Blir kommunen en diplomerad Fairtrade City får den ett systematiskt arbete för etisk konsumtion och hållbar handel i linje med FN:s globala mål (Agenda 2030). Och din region kan bli en Fairtrade Region. Det är lätt för dig att göra skillnad genom att skicka in ett medborgarförslag till kommunen eller regionen.

Barnarbetet ökar för första gången på 20 år, visar en rapport från Unicef och ILO (2021). Globalt är 160 miljoner barn fast i arbete. Det får inte vara så att barn i andra delar av världen är involverade i produktionen av de bananer som kommunen köper in till sina skolelever.

Kaffe, te, kakao och bomull är exempel på andra varor där det finns hög risk för att det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter.

Tycker du att det bör vara en självklarhet att inköp för skattemedel inte leder till kränkningar av mänskliga rättigheter? Att kommuner och regioner borde bidra till en hållbar konsumtion och en internationell handel som värnar mänskliga rättigheter, klimat och miljö? Du kan väcka frågan genom att skicka in ett så kallat medborgarförslag till din kommun eller region.

Så kan du påverka din kommun eller region

Använd de färdiga kommunikationspaketen som innehåller enkla tips, mall för medborgarförslag och andra verktyg. Allt för att göra det enkelt för dig att hjälpa din kommun eller region att bli mer hållbar.

Läs mer om diplomeringarna och se om din kommun eller region redan är diplomerad som Fairtrade City eller Fairtrade Region.

Din insats behövs i arbetet för en mer hållbar värld!

Har du frågor, mejla gärna Amira Malik Miller: amira.malik.miller@fairtrade.se