Bli medlems­organisation

Din organisation kan också vara en del av Fairtrade. Ett medlemskap bidrar till en mer hållbar värld där vi tillsammans arbetar med handel som verktyg för att utrota fattigdom. Ju fler vi är som samarbetar, desto mer kan vi driva på utvecklingen. 

Som medlemsorganisation kan din organisation vara med och påverka strategier och lagstiftning, samtidigt som vi ökar konsumenters, inköpares och upphandlares kännedom och kunskap om Fairtrade och rättvis handel. Ett medlemskap är ett tydligt och konkret sätt att arbeta med Agenda 2030.

Vårt samarbete anpassas efter era värderingar och önskemål. Engagemanget kan kopplas till den del som är mest relevant för det egna varumärket, till exempel jämlikhet, arbetsrätt eller miljöfrågor. Utgångspunkten för oss är att vi hittar ett gemensamt fokusområde där vi skapar ömsesidigt värde för varandra. Din organisation får en kontaktperson hos oss som ansvarar för den långsiktiga, strategiska utvecklingen av samarbetet och för våra gemensamma aktiviteter. 

I ett medlemskap hos Föreningen för Fairtrade Sverige ingår:

  • Motionsrätt och rätt att närvara vid Föreningen för Fairtrades årsmöten
  • Stöd i hur din organisation kan arbeta med Fairtrade i ert hållbarhetsarbete, få rådgivning vid inköp och tillgång till rapporter och riskanalyser
  • Kostnadsfria föreläsningar och utbildningar
  • Information om er organisation på vår hemsida
  • Erbjudande om att stå som medförfattare till debattartiklar vi skriver
  • Förutsättningar för bättre samarbete mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle. En plattform för nätverkande och kompetensutveckling på lokal, regional, nationell och global nivå
  • Tillgång till vår expertis och kunskapsbank
  • Möjlighet att använda Fairtrades varumärke i era kampanjer och aktiviteter

Inte minst visar ett medlemskap i Föreningen för Fairtrade Sverige att ni tar samhällsansvar och arbetar för en hållbar framtid!

I dagsläget består Föreningen för Fairtrade Sverige av 30 medlemsorganisationer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om att bli medlemsorganisation? Kontakta Marie Månson: marie.manson@fairtrade.se