Fairtrade i skolan

Vi har tagit fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om hållbar utveckling som vi kallar ”Fairtrade för skolan”. Där finns inspiration för både lärare och skolledning, i och utanför klassrummet.

Utbildningsmaterialet hjälper elever i förskolor och skolor att utveckla sin förmåga att bättre förstå stora frågor som rör mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i relation till den egna vardagen.

Allt material kopplar tydligt till läroplanen (Lgr 11 och Gy2011).

På vår Youtubekanal hittar du utbildningsmaterial och intressanta filmer.

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid.
Anna Ekström, utbildningsminister.

Brevvännerna

Fairtrade Sverige har i samarbete med organisationen Brevvännerna tagit fram uppdragsbrev, där elever får svara på frågor om samhället, rättigheter och demokrati. Svaren ger dem en större förståelse för hur de kan agera för att bidra till en hållbar utveckling. Till breven hör en lärarhandledning.

För mer information om Fairtrade i skolan eller Brevvännerna, kontakta jehna.al-moushahidi@fairtrade.se.