Fairtrade i skolan

Fairtrade har tagit fram pedagogiskt utbildningsmaterial för olika åldrar. Materialet syftar till att öka barns och elevers kunskap om hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Barnet och eleven står i fokus och utvecklar sina kunskaper genom interaktivt lärande.

Material för förskolan: Bananens långa resa

I vårt pedagogiska utbildningsmaterial för förskolan får barnen följa bananen från planta till butik. Materialet innehåller tre övningar som stimulerar ett aktivt deltagande och är anpassat till läroplanen Lpfö 18.

Material för gymnasiet: Hållbar handel för hållbar utveckling

I vårt pedagogiska utbildningsmaterial för gymnasieskolan får eleverna genom kreativa uppdrag lära sig om hur en hållbar handel kan stimulera en hållbar utveckling. Uppdragen med tillhörande lärarhandledning kan tillämpas inom ramen för flera av gymnasieskolans gemensamma ämnen. Materialet finns i en allmän version samt en version anpassad för Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handelsprogrammet).


Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta henrietta.eurenius@fairtrade.se.