Fairtrade på jobbet

Få saker kännetecknar arbetsplatser i Sverige som våra fikor. Vad många dock inte tänker på är att vår konsumtion påverkar långt bortom landets gränser. Fairtrade på jobbet är ett sätt att medverka till en hållbar konsumtion som värnar om mänskliga rättigheter och miljö.

Flera av våra fikafavoriter, som kaffe, te, choklad och bananer, produceras av odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom där det sällan finns vare sig fungerande arbetsrätt eller välfärdssystem. Tvärtom är barnarbete, långa arbetsdagar, låga inkomster och en hälsofarlig arbetsmiljö en del av vardagen.

Att byta till Fairtrade-märkt i ert fikarum är ett enkelt sätt att ge odlare och anställda förutsättningar att möta dessa utmaningar och göra skillnad!

Fairtrade på jobbet innebär att ni

  • säkerställer att det kaffe och te ni serverar är Fairtrade-märkt.
  • utöver kaffe och te väljer ytterligare minst en Fairtrade-märkt produkt till fikat.

Diplomeringen möjliggör att ni

  • förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
  • bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och kan ange det som del i er hållbarhetsredovisning.
  • årligen får konkreta exempel på hur ert fikaval stöttar odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. 

Registrera din arbetsplats och få ett diplom att sätta upp i fikarummet. Du kan även beställa material till arbetsplatsen i vår webbutik

Registrera din arbetsplats