Församlingar för Fairtrade

Församlingar för Fairtrade är ett initiativ för religiösa samfund som engagerar sig för en hållbar handel och etisk konsumtion.

Människor har i alla tider samlats för att prata med varandra och dela mat. I dialogen har engagemang vuxit fram och förändring möjliggjorts. Idag samlas vi kring fikabordet, i mötesrummet och vid kaffeautomaten för att umgås och utbyta kunskap.

Den mat som världen behöver produceras ofta av odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Där finns det sällan vare sig fungerande arbetsrätt eller välfärdssystem.

Med Församlingar för Fairtrade vill vi möjliggöra ett engagemang för mänskliga rättigheter och en hållbar värld, genom det kaffe och te som ni serverar i er verksamhet. Tillsammans verkar vi för en värld fri från fattigdom – en kopp i taget.

Ett engagemang i Församlingar för Fairtrade möjliggör att ni

  • förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.
  • bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Församlingar för Fairtrade innebär att ni

  • säkerställer att det kaffe och te ni serverar är Fairtrade-märkt.
  • sprider information om Fairtrade i er verksamhet. Kanske vill ni delta i Fairtrades kampanjer, sprida Fairtrades informationsmaterial eller bjuda in till dialog om hållbar handel och etisk konsumtion?

Som engagerade i Församlingar för Fairtrade får ni

  • årligen konkreta exempel på hur ert engagemang stöttar odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. 
  • ett Församlingar för Fairtrade-diplom att sätta upp i era lokaler. Inom samlingsbegreppet ”Församlingar för Fairtrade” ryms samtliga fem världsreligioner och du väljer själv det diplom som representerar din församlings trostillhörighet.

Kontakta gärna Marie Månson, chef för engagemang och påverkan, för mer information: marie.manson@fairtrade.se.

Registrera församlingen här

*” anger obligatoriska fält

Kontaktperson*
Kaffe och te*
Godkännande av allmänna villkor*