Fairtrade Challenge

Genom att delta i kampanjen Fairtrade Challenge bidrar du till att uppmärksamma Fairtrade och hållbar konsumtion samtidigt som du fikar gott och utmanar andra att göra detsamma.

Fairtrade Challenge 2021

Kampanjen sammanfaller med World Fair Trade Day andra lördagen i maj.
6–9 maj hoppas vi kunna träffas och fika tillsammans för att bidra till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.