Höstkampanjen

Fairtrades höstkampanj genomförs varje år i oktober, under vecka 41–42. Tillsammans med butiker, företag och organisationer visar vi på att det aldrig kan bli för mycket Fairtrade.

Vad är grejen med så mycket Fairtrade? Jo, när vi handlar mer, påverkar vi mer. Fairtrade betyder en tryggare familjeekonomi, bättre arbetsvillkor och mer hållbara jordbruksmetoder. På köpet kommer handlingskraft och en större framtidstro. Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade, helt enkelt.

Bekämpa fattigdom

Vart femte barn och var tionde vuxen i världen lever i extrem fattigdom. Fairtrade handlar om fattigdoms-bekämpning genom en mer hållbar världshandel. Målet är att alla ska kunna leva på sitt arbete. På certifierade plantager får anställda en garanterad minimilön och Fairtrades minimipris gör det lättare för odlare att planera sin framtid.

Genom att välja Fairtrade-märkta produkter är du med och skapar möjligheter till förändring.

Skola för alla barn

För första gången på 20 år har barnarbete ökat i världen. Idag arbetar 160 miljoner barn. Den främsta orsaken är fattigdom – när vuxna inte tjänar tillräckligt tvingas barnen arbeta i stället för att gå i skolan.

Fairtrades minimipris bidrar till en stabilare familjeekonomi för odlarna och premien används ofta för att bekosta skolavgifter, skolbyggnader, skolskjuts och läromedel. Utbildning är den mest effektiva vägen ut ur fattigdom.
Du kan bidra till förändring – genom att välja Fairtrade-märkta varor nästa gång du handlar!

Mer inflytande för kvinnor

Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk och hållbar utveckling – och för att utrota fattigdom. Om jordbrukande kvinnor får samma förutsättningar som männen skulle mer än 100 miljoner fler människor slippa gå hungriga.

Fairtrade jobbar aktivt för att stärka kvinnors inflytande och självbestämmande. Utbildningssatsningar har bidragit till att fler kvinnor nått ledarpositioner – och fått mer inflytande i jordbruket. När du väljer Fairtrade-märkta varor bidrar du till en världshandel där kvinnor får makt att förändra sina liv.

Omställning gynnar klimatet

Jordens arter dör ut och klimatförändringarna hotar mattillgången i världen, därför krävs en omställning till ett mer hållbart jordbruk. Fairtrade arbetar för att främja biologisk mångfald och uppmuntrar till ekologisk produktion genom ett extra prispåslag till odlarna. De får stöd i att bedöma vilka klimatrisker de står inför och utbildning i hur de kan anpassa jordbruket.

Välj Fairtrade-märkta produkter och bidra till att hejda förlusten av biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringarna!


Shoppa schysst

När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en schysstare världshandel. Ju mer vi handlar, desto mer bidrar vi. Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade, helt enkelt.

Här ser du ett urval av de företag som säljer Fairtrade-märkta produkter.

City Gross logotypeCoops logtypeHemköps logotypeIcas logotype
Lidls logotypeTempos logotypeWillys logotypeFairTrade Återförsäljarnas logoype
Sevenelevens logotypePressbyråns logotypeMathem logotypeMat.se logotype