Visa handlingskraft

Fairtrade har tillsammans med ett stort antal företag och organisationer lanserat kampanjen Visa handlingskraft.

– Vi behöver en lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö om vi ska lyckas skapa en mer hållbar världshandel och klara de globala målen för hållbar utveckling, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Jag tror och hoppas att många invånare, organisationer, företag och politiker kommer att skriva under uppropet.

Svåra arbetsförhållanden

Internationell handel och den produktion som sker i länder med utbredd fattigdom bidrar till jobb som ofta förbättrar människors levnadsvillkor. Men det är också vanligt att familjejordbruk och anställda i de globala leverantörskedjorna arbetar under mycket svåra förhållanden och får löner som det inte går att försörja sig på. Det finns många exempel på hur företags verksamhet påverkar mänskliga rättigheter negativt.

Kampanjen vill därför se en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer.

Var med och visa handlingskraft

Med kampanjen vill vi visa Sveriges beslutsfattare att det finns ett behov av och en opinion för en lagstiftning. Vi bjuder därför in alla som vill – privatpersoner, organisationer, företag och andra aktörer – att ställa sig bakom vårt upprop för en ny lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Skriv gärna under uppropet på www.visahandlingskraft.nu och dela det med dina vänner. Du kan också uppmuntra din arbetsgivare eller en organisation som du är aktiv i att skriva under uppropet.

Vill du veta mer? Läs artikeln ”Visa handlingskraft för mänskliga rättigheter” om varför Fairtrade tycker det är viktigt med en lagstiftning. Du kan även kontakta Pontus Björkman, policyrådgivare på Fairtrade Sverige, pontus.bjorkman@fairtrade.se.

Initiativtagarna till kampanjen är en koalition av 14 civilsamhällesorganisationer: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.

Tips på fördjupningsmaterial om human rights due diligence till företag:

  • Danish Institute for Human Rights har en hel del resursmaterial.
  • OECD:s guider är användbara (finns även sektorspecifika).
  • ETI Sweden (Ethical Trade Initiative), som Fairtrade Sverige varit med och grundat, är ett nytt flerpartsinitiativ i Sverige som arbetar med att öka kunskapen om hur företag kan arbeta för mer hållbara leverantörskedjor (består av företag, myndigheter, fack, organisationer).
  • På svenska finns juristen Parul Sharmas nya bok ”Produktionskedjan”, som tar upp konkreta exempel, metoder och tipslistor för hur företag kan arbeta för hållbara leverantörskedjor.