Ambassadör

Våra ambassadörer är ideellt engagerade för Fairtrade och de är aktiva konsumenter som genomför informationsaktiviteter som syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av Fairtrade-certifierade produkter.

Visa:

Visar: Ambassadör