Engagemangssamordnare

Engagemangssamordnare för Fairtrade har ett samordnande ansvar för en lokal grupp av ideellt engagerade för Fairtrade. De bjuder in engagerade i sitt närområde till engagemangsmöten samt planerar och genomför aktiviteter tillsammans med de engagerade. Engagemangssamordnare för Fairtrade genomför sitt uppdrag ideellt och utgör tillsammans Fairtrade Sveriges Nationella Engagemangskommitté.

Visa:

Visar: Engagemangssamordnare