Allerums församling

Allerums Kyrkväg 3, 254 76 Allerum