Betlehemskyrkans missionsförsamling

sturegatan 9, 702 14 Örebro