Edshults församling

Församlingshemmet i Hult, Kyrkbyvägen 10 och Edshults församlingshem